Utvalgt talent innen solceller

  • Rozalia Lukacs er valgt ut som talent ved NMBU i 2017.
    Foto
    Håkon Sparre

Rozalia Lukacs er fysiker og postdoktor ved Fakultet for realfag og teknologi. Hun er et av sju utvalgte talenter ved NMBU i 2017.

Utvalgt talent innen solceller

Her er hva Rozalia Lukacs sier om seg selv og sitt forskningsområde:

Jeg er fysiker, og ser på hvordan man kan lage effektive solceller. Min hovedinteresse er hvordan lys vekselvirker med materialer. Fagfeltet er å forstå hva som skjer når lys treffer dielektriske mikro- eller nanostrukturer, og hvilke grunnleggende fysiske prosesser som oppstår. Mitt arbeid skal kunne bidra til å lage mer effektive solceller. I forskningen min bruker jeg stort sett datamaskinen og lager teoretiske modeller for å forstå fenomenet. Jeg bruker flere metoder fra elektromagnetisme, kvantefysikk og matematikk. I tillegg bruker jeg også spektroskopi til å finne eksperimentelle bevis for teoriene eller til å forstå prosessene bedre. Jeg studerer også interaksjon mellom infrarødt lys og biologiske partikler med sfærisk symmetri.

Hvor henter du inspirasjon fra?
Min viktigste inspirasjonskilden er den ro, storhet og det mangfold jeg finner i naturen. Naturen gir meg mye. Jeg blir også inspirert av faglig litteratur, og i møter og samtaler med andre forskere.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Jeg jobber nå med solceller. Målet er å få en bedre forståelse av hvordan resonansene innenfor og mellom nanostrukturer virker. Dette kan bidra til å lage bedre og mer effektive silisiumbaserte solceller.

SE PRESENTASJON AV ALLE UTVALGTE TALENTER

Published 5. February 2017 - 20:09 - Updated 5. February 2017 - 20:26