Utvalgt talent innen robotisering

  • Pål Johan From er valgt ut som en av sju talenter i 2017.
    Foto
    Håkon Sparre

Pål Johan From er er valgt ut som en av sju forskningstalenter i 2017. Han jobber med robotisering og automatisering i landbruket.

Utvalgt talent innen robotisering

Pål Johan From er professor ved Fakultet for realfag og teknologi. Her er hva han sier om seg selv og sitt arbeidsfelt:

Jeg jobber med robotisering og automatisering i landbruket. Vi utvikler mobile og selvgående roboter som skal kunne uføre de fleste oppgavene som traktoren gjør i dag. Hovedfokuset på forskningen er å utvikle nye metoder for sikker og robust navigasjon i felt. Vi ønsker at robotene skal kunne operere uten behov for tilsyn, noe som er utfordrende i ustrukturert områder utendørs. Dette er veldig annerledes enn å utvikle robotiserte løsninger for strukturerte forhold der du alltid vet hvor ting befinner seg, for eksempel i en fabrikk.

Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg ser et enormt potensial i å robotisere landbruket. For det første vil vi få et langt mer bærekraftig landbruk med reduserte utslipp og jordpakking. I tillegg vil vi få langt mer presise systemer som gjør at vi kan produsere mer mat på samme areal enn det vi gjør i dag. Intelligente systemer vil også føre til redusert bruk av sprøytemidler, og i mange tilfeller vil vi nok se at vi kan eliminere bruken ved å ta i bruk mer intelligente metoder.  Dette er bra både for matprodusentene og forbrukeren.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Vi jobber med å forbedre landbruksroboten Thorvald slik at den blir enda mer robust og sikker. I tillegg ser vi på nye oppgaver som robotene kan løse. Vi har sett mye på kjemikalie-fri bekjempelse av meldugg i jordbærproduksjon, men ønsker også å se på andre oppgaver, som ugressbekjempelse, transport i felt og innhenting og analyse av data.

SE PRESENTASJON AV ALLE UTVALGTE TALENTER

Published 5. February 2017 - 19:54 - Updated 23. mai 2017 - 19:09