Ny GPS-boks kan erstatte bompenger

Jon Glenn Omholt Gjevestad har bidratt til å finne opp en ny GPS-boks som kan erstatte bompenger.

Jon Glenn Omholt Gjevestad har bidratt til å finne opp en ny GPS-boks som kan erstatte bompenger.

Foto
Håkon Sparre
 

Den nye boksen måler hvor og hvor langt du kjører, uavhengig av om du passerer bomstasjoner eller ikke. Målet er å få til en mer rettferdig avgift for bilistene, ved at de i større grad må betale for hvor mye vei de bruker.

Dagens system med bomstasjoner kan gi relativt tilfeldige utslag, uavhengig av bilistens totale veibruk.

Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året, mener forskerne bak prosjektet. Mange opplever dagens veiprising som urettferdig. Bor du slik at du må passere en eller flere bompengestasjoner til jobb, betaler du uforholdsmessig mye for veibruken.

- Andre kan slippe unna mye billigere, selv om de totalt kjører en mye lengre strekning i løpet av et år, sier forsker Jon Glenn Gjevestad ved NMBU.

Han har i samarbeid med forskere ved flere forskningsinstitusjoner i Norge, utviklet en prototype på en GPS-enhet som måler hvor mye du kjører totalt. Gjevestad jobber også med radionavigasjon ved institutt for elektronikk og teleteknikk ved NTNU. 

Du vil betale for hver meter du bruker med dette systemet.

- Dermed unngår vi mange uheldige utslag av hvor bomstasjonene nå er plassert i forhold til hvor folk bor og jobber, sier Gjevestad.

Les hele saken på forskning.no

 

Published 11. desember 2014 - 11:58 - Updated 7. juli 2021 - 13:22