Artikler teknologi

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen.

Bli med på en digital fisketur

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen. Kanskje kan de også oppdage hvordan det er å være en fisk?

Kim Iversen (27) driver én av tre gründerbedrifter fra NMBU som får én million kroner til å videreutvikle forretningsideen sin fra Forskningsrådet.

NMBU-gründer vil redusere forurensning med støtte fra Forskningsrådet

Ideen til selskapet Zendera, som vil redusere CO2-utslipp ved effektivisering av transport- og logistikkbransjen, kom mens gründeren skrev masteroppgave ved NMBU.

NMBU er partner i forskningsprosjektet GENEinnovate som har som mål å utvikle nyskapende løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi.

Ni millionar til forsking på genredigering

NMBU er partnar i nytt forskingsprosjekt som har som mål å utvikla nyskapande løysingar med hjelp av genredigeringsteknologi.

Den digitale laksen vil føre til færre dyreforsøk.

Ny metode kan føre til færre dyreforsøk

Med hjelp av matematiske modellar kan forskarar spare bruk av forsøksdyr.

Sentralt i den gjerdeløse teknologien til Nofence er en elektrisk klave som bæres som en bjelle rundt halsen og gir et svakt elektrisk støt etter lydvarsel når dyra krysser det usynlige "gjerdet".

Geiter og storfe på beite med virtuelle gjerder

Både geiter og kyr ser ut til å innrette seg fint når fysiske gjerder blir erstattet med elektriske klaver, viser ny NMBU-forskning.

Christine Spiten, tidligere mastergrad-student ved NMBU. Bildet er tatt i lokalene i arbeidsfellesskapet MESH i Oslo. På bildet holder hun den fjernstyrte undervannsroboten OpenROV.

Tidligere NMBU-student gjør suksess med undervannsdrone

Christine Spitens undervannsdrone er solgt for millioner før den er satt i produksjon, og tidligere i år ble hun kåret til en av Norges 50 fremste IT-kvinner.

Artikler teknologi

Stordata revolusjonerer alt fra undervisning til politikk

Spranget fra undervisning som er skreddersydd din personlighetstype til politisk reklame som er spisset inn mot akkurat dine fordommer er ikke stort, i en verden hvor såkalte stordata skaper nye muligheter.

Volha Shapaval

Gjør om matavfall til olje

Forskere ved NMBU bruker sopp for å gjøre matrester om til olje som kan brukes i dyrefôr, mat og biodrivstoff.

Virtual Reality Lab

Kast alle papirene: Byutvikling med virtuell virkelighet

NMBU-forsker vil bruke virtuell virkelighet for å gjøre byutvikling til en mer gjennomsiktig og åpen prosess.

Thorvald II robot

Roboten Thorvald vil bli jordbærbondens beste venn

2016 var et kriseår for norske jordbærprodusenter da store deler av avlingene gikk tapt på grunn av sopp. På sikt kan landbruksroboten Thorvald stoppe angrepet uten å bruke sprøytemidler.

Bildet viser roboten  Thorvald i felt

Bruker droner og roboter til å finne nye plantesorter

Snart kan planteforskere ved NMBU ta en tur i åkeren og se på det som vokste der for et par år siden uten at det er behov for verken tidsmaskin eller skotøy. Det holder med et par briller og en datamaskin.

Artikler teknologi

Utvalgt talent innen spektroskopi

Volha Shapaval er valgt ut som et av sju forskertalenter i 2017. Hennes fagområde er spektroskopi.

Rozalia Lukacs er valgt ut som talent ved NMBU i 2017.

Utvalgt talent innen solceller

Rozalia Lukacs er fysiker og postdoktor ved Fakultet for realfag og teknologi. Hun er et av sju utvalgte talenter ved NMBU i 2017.

Pål Johan From er valgt ut til en av sju talenter i 2017.

Utvalgt talent innen robotisering

Pål Johan From er er valgt ut som en av sju forskningstalenter i 2017. Han jobber med robotisering og automatisering i landbruket.

NMBU-professor Torjus Folsland Bolkesjø og kolleger kom gjennom nåløyet til Nordic Flagship Project.

Det grønne skiftet: Fornybart og robust

Ingen kan styre vinden eller sola. Derfor jobber NMBU-forsker Torjus Folsland Bolkesjø med hvordan et fleksibelt energisystem kan løse utfordringen med stabil levering av fornybar kraft. 

Jon Arne Engan

Det grønne skiftet: For mye og for lite vann i fremtiden

Jon Arne Engan er forsker innen vannteknologi ved NMBU. – Vi vil oppleve mer nedbør i Norge, enda tørrere ørkenområder og nye løsninger i byer med det grønne skiftet, sier han.

Thorvald II robot

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboten Doris med flere reiser i prominent selskap med blant andre kronprinsen, næringsministeren, rektor og forskere ved NMBU.

I doktoravhandlinga si har Ole Løseth Elvetun studert eit optimeringsproblem innan medisinsk forsking.

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. 

Snorre Nordal (IMT) disputerer 16. oktober 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Åpenbaringsrom: Rom for deltakelse i realfagsundervisningen».

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer forat smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrke læringsutbytte.

Hjernen

Til fornyet kamp mot hjernesykdom

NMBU deltar i viktig nytt forskningsprosjekt hvor mange fagdisipliner vil jobbe tett sammen for å besvare spørsmål om hjernen og sykdom.

Stabil levering av kraft er en hovedutfordring for fornybare energikilder som vindkraft.

Fikk prestisjeprosjekt i fornybar energi

Kan et mer fleksibelt energisystem løse utfordringen med stabil levering av kraft, også når en større andel av kraften er fornybar?

Thomas Mo Willigs masteroppgave har hatt betydning for atomavtale mellom Iran og stormaktene

Student bidro til grunnlag for atomavtalen med Iran

Tidligere masterstudent ved NMBU, Thomas Mo Willig, skisserte løsning som reduserer plutoniumproduksjonen i reaktor i Iran.

Cecilia Futsæther

Engasjerte studenter motiverer ny fysikkprofessor

- Noe av det som motiverer meg er å ha kontakt med alle studentene som vil gjøre noe for samfunnet og verden, sier NMBUs nye fysikkprofessor Cecilia Futsæther.

Fornybar energi

Norad-millioner til NMBU-prosjekt

Et NMBU-ledet prosjekt som tar sikte på å forbedre den fornybare teknologiutdanningen og -forskningen ved et ghanesisk universitet, er bevilget 8,5 millioner kroner gjennom Norads EnPe-program.  

Jon Glenn Omholt Gjevestad har bidratt til å finne opp en ny GPS-boks som kan erstatte bompenger.

Ny GPS-boks kan erstatte bompenger

I nær framtid kan dagens bompenger erstattes av en ny GPS-boks. Det kan gjøre det billigere for noen å bruke bilen, og dyrere for andre.