Teknologi

Teknologi, biovitenskap, realfag

Relaterte studier

NMBU tilbyr studier mange teknologi- og realfagstudier; for eksempel bioteknologi, 3D-modellering eller fornybar energi. Her finner du profesjonsutdanninger som sivilingeniør, realfagslektor eller landskapsingeniør.

Studenten (Se flere videoer) :

- Man oppdager verden på en helt annen måte når man vet hvordan ting fungerer, sier Christine Spiten, som studerte teknologi.

Relatert forskning

Digitaliseringen av samfunnet berører oss alle. For å løse dagens samfunnsutfordringer er vi avhengig av kompetanse og innovasjon innen teknologi, biovitenskap og realfag generelt. Ved NMBU forsker vi på dette og mer til, for å bidra i det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning.

Forskning innen teknologi, biovitenskap og realfag.

Forskeren:

- Vi skal lage en matematisk modell for hjernen, sier professor Gaute Einevoll

Ekspertliste for medier

Biologisk fysikk, hjerneforskning.

Bioøkonomi, bioenergi, biomasse, enzymer, enzymteknologi, bioteknologi, mikrobiologi.

Bioenergi, saltsmelteteknologi, CO2-fangst, pyrolyse.

Utvalgte artikler

Teknologi

Utvalgt talent innen spektroskopi

Volha Shapaval er valgt ut som et av sju forskertalenter i 2017. Hennes fagområde er spektroskopi.

Pål Johan From er valgt ut til en av sju talenter i 2017.

Utvalgt talent innen robotisering

Pål Johan From er er valgt ut som en av sju forskningstalenter i 2017. Han jobber med robotisering og automatisering i landbruket.

Rozalia Lukacs er valgt ut som talent ved NMBU i 2017.

Utvalgt talent innen solceller

Rozalia Lukacs er fysiker og postdoktor ved Fakultet for realfag og teknologi. Hun er et av sju utvalgte talenter ved NMBU i 2017.