Forskning samfunn

Forskning relatert til samfunn, økonomi og utvikling

Illustrasjonsbilde tema forskning samfunn

Vi forsker på

Da FNs klimapanel la frem sin klimarapport i 2015 var det med fire av våre forskere som bidragsytere. De bidro med sin ekspertise på temaer som spenner fra det å ta betalt for karbonlagring som et tiltak for å redusere avskoging til hvordan klimaendringer og klimatiltak påvirker fattigdom og levekår.

Den faglige bakgrunnen til forskerne som bidro spenner fra økonomi til utviklingsstudier. NMBU forsker også på temaer som bærekraftig byutvikling, grønne hus, klimagassutslipp fra transport, arealbrukskonsekvenser og hvordan beregne den økonomiske verdien både av natur og av kostnadene ved forurensning. Alt dette er samfunnsforskning som er vesentlig for å kunne løse miljø- og klimautfordringene på sikt.

Andre viktige ting vi forsker på i denne sammenhengen er innovasjon, sosialt entreprenørskap, ressursøkonomi, miljøforvaltning, klimasmart jordbruk - og god økonomistyring. Sistnevnte må til for at alt fra nasjoner til bedrifter skal kunne planlegge langsiktig for å møte utfordringene. 

Klima- og miljø er bare én av de store utfordringene vi må løse som samfunn, men det illustrerer hvordan vi må jobbe sammen, på tvers av fagdisipliner, for å finne gode løsninger.

Vi har forskning innen temaer som:
• Samfunnsøkonomi
• Verdsetting av natur og økonomisk beregning av kostandene ved forurensning
• Ledelse og organisasjon
• Økonomi og administrasjon
• Entreprenørskap og innovasjon
• Forbrukeratferd
• Finans
• Analyse av råvaremarkeder
• Filosofi og vitenskapsteori

• Klimaforandring, jordbruk og utvikling
• Miljøforvaltning
• Konflikt, menneskelig sikkerhet og utvikling
• Rettigheter, makt og utvikling

• Landskapsdemokrati
• Jordbruksrettigheter
• Folkehelsevitenskap

  • Diskurs og planlegging, Kontaktperson Kristina Grange