Video: Forskere samfunnsfag

- Her har vi en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon hvor studentene mer eller mindre får prøve seg som gründere, sier førsteamanuensis Elin Kubberød.

- Jeg forsker på internasjonal politikk. Jeg er spesielt opptatt av utviklingen i Russland og maktfordelingen mellom stat og sivilt samfunn, sier førsteamanuensis Kirsti Stuvøy.

Published 5. januar 2016 - 14:05 - Updated 25. august 2017 - 10:26