Utvalgt talent innen økologi og økonomi

Erik Gomez-Baggethun er professor ved Fakultet for landskap og samfunn. Her er hva han sier om seg selv:

De to primære interessefeltene mine er økologisk økonomi og politisk økologi. Mine forskningsinteresser dekker et bredt spekter av emner innenfor tverrfaglige felt av miljø og bærekraft, som miljøvurdering, politikk og styresett. Noen av temaene jeg er mest interessert i innenfor disse områdene er sammenhengen mellom økosystemer og menneskelig trivsel, miljøkonfliktene som økonomisk utvikling innebærer, og motsetningene mellom vekst og miljø. Jeg er også interessert i hvordan endringer i verdier og institusjoner kan spille en rolle i å reversere sosiale ødeleggelser og miljøødeleggelser.

Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg henter inspirasjon fra ulike disipliner og tanker, som økologi, økonomi og politisk filosofi. Jeg får også fortsatt inspirasjon i møte med mine studenter, fra samtaler med folk rundt meg og fra refleksjoner i daglige møter med mennesker og miljø. Jeg blir særlig inspirert av de som klarer å tenke utenfor boksen og jeg har respekt for de menneskene som holder en viss sammenheng mellom hva de sier og hva de gjør.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
De siste årene har min forskning dreid seg om å vurdere og verdsette de mange fordelene mennesker har av naturen, inkludert mat, vann, energi, ren luft, rekreasjonsmuligheter og andre immaterielle verdier. Jeg vurderer også de langsiktige konsekvensene som skader i disse miljøfordelene har på mennesker og økonomi. Min ambisjon for de neste årene er å bringe denne forskningen til et mer anvendt nivå, ved å se på hvordan disse vurderingene kan utforme politikk og samfunn.

SE PRESENTASJON AV ALLE TALENTENE

Published 5. February 2017 - 20:22 - Updated 5. February 2017 - 20:22