Utvalgt talent med Afrika-kunnskap

  • Utvalgt talent med Afrika-kunnskap
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Morten Jerven er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Utvalgt talent med Afrika-kunnskap

Morten Jerven (37) er førsteamanuensis ved Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric. Dette er hva han forteller om seg selv:

Min forskning fokuserer på to hovedtemaer. Den første er historien om den økonomiske utviklingen i Afrika sør for Sahara og den andre på hvordan vi måler utviklingen. Min bok, Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It, førte til bred interesse og diskusjon. Den ble anmeldt i Financial Times, Nature og Lancet. Bill Gates pekte den ut som en av de viktigste bøkene i 2013. I 2015 publiserte jeg en bok som oppsummerer fem års forskning på den økonomiske historien til afrikanske land, og mønstre av økonomisk vekst, med særlig fokus på det 20. århundre. Boken ble utgitt av Royal African Society i Storbritannia med tittelen Africa. Why Economist Get it Wrong. Boken har fått omtale i Economist, Financial Times og Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg har alltid latt min intellektuelle nysgjerrighet lede min forskning. Jeg inspireres av temaer i den offentlige debatten, eller fra debatter i samfunnsvitenskap og filosofi. Jeg tror det er viktig å lese mye og la seg bli inspirert av å lese på tvers av sosiale og naturvitenskapelige fag. Jeg tror man kan lære mye av å bli utfordret til å forklare forskningssaker utenfor den lille kretsen av fem personer som gjør det samme som du gjør. Derfor er jeg også fast spaltist i Klassekampen og Bistandsaktuelt.


Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Jeg forbereder et forskningsprosjekt med tittelen «A World That Counts? The Promise and Peril of Ruling the World By Numbers». Prosjektet er en utfordring fra de nylig vedtatte 'Sustainable Development Goals ". Jeg ønsker å utforske hva det betyr at at vi blir stadig mer avhengig av tallene for å få vite ting, og for å ta beslutninger. Videre jobber jeg med å finne ut hva som skjer med inntektsulikhet i afrikanske land. Vi vet at ulikhet kan være økende mange steder, men lite er kjent om for eksempel inntektsforskjeller i afrikanske land sammenlignet med Asia eller Latin-Amerika.

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 8. February 2016 - 11:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:15