Forskning planter

Forskning innen planter, skogbruk og agronomi

Illustrasjon tema forskning planter

Vi forsker på

 • Bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon
 • Plantenes vekst og utvikling og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter
 • Bærekraftig produksjon 
 • Genetikk
 • Plantefysiologi
 • Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
 • Botanikk 
 • Skogforvaltning
 • Skogskjøtsel
 • Skogøkonomi
 • Skogbiologi
 • Treteknologi
Fornybar energiKonsekvenser av arealbruk og habitatendringer
 • Forvaltning av grønne kulturminner
 • Forvaltning av historiske hager og landskap