Utvalgt talent studerer planters klimatilpasning

  • Utvalgt talent studerer planters klimatilpasning
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Siri Fjellheim er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Utvalgt talent studerer planters klimatilpasning

Siri Fjellheim (41) er førsteamanuensis ved Institutt for plantevitenskap. Dette er hva hun forteller om seg selv:

I min forskningsgruppe arbeider vi med planters tilpasning til klima. Plantene vi finner ute i naturen er spesialtilpasset det området de lever i. Klimaet har endret seg over tid og vi studerer hvordan planter har utviklet seg for å følge disse endringene. Vi er mest opptatt av den molekylære basisen for disse tilpasningene. Gjennom DNA finnes en direkte forbindelse bakover i tid, og vi bruker dette til å rekonstruere hva slags tilpasninger forfedrene til dagens planter hadde og hvordan dette har blitt til den diversiteten vi ser i dag. Vi jobber hovedsakelig med grasfamilien som kanskje er den viktigste plantefamilien. Dette er fordi den inneholder arter som ris, mais, hvete og mange viktige fôrgrasarter. Karakterene vi studerer er grunnleggende for overlevelse i tempererte strøk, nemlig tilpasning til kulde og blomstringstid. Vi har også interesse for fremmede arter (invasive arter) som er spredd utenfor sine naturlige leveområder. Det er hos disse artene vi finner de mest ekstreme tilpasningene. De vellykkede invasive artene har tilpasset seg et nytt miljø praktisk talt «over natten». Vi bruker genetiske metoder til å spore hvordan plantene har spredt seg. Deretter forsøker vi å finne ut akkurat hvilke mekanismer og egenskaper det er som gjør at artene blir invasive.

Hva inspirerer deg?
Jeg har en forskergruppe bestående av dyktige, nysgjerrige og ivrige biologer, samt mange gode samarbeidspartnere. Det som inspirerer meg mest er å jobbe sammen med dem for å få svar på spørsmålene våre og utvide forståelsen av hvordan planter lever og tilpasser seg miljøet sitt.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Daglengde er en av de sterkeste signalene plantene kan bruke til å orientere seg om hvor de befinner seg, og når i sesongen det er. Akkurat nå jobber jeg med å finne ut hvordan planter kan utvikle seg fra å kun ville blomstre når dagene er korte til å bli planter som kun vil blomstre når dagene er lange. Er det lett eller vanskelig? Har det skjedd mange ganger? Hvilke evolusjonære nyvinninger trengs for å gjøre skiftet?

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 8. February 2016 - 11:27 - Updated 23. mai 2017 - 19:15