Planter

Planter, naturforvaltning, agronomi

Relaterte studier

NMBU tilbyr studier i for eksempel økologi, naturforvalting eller ren plantevitenskap. Eller hva med en master i agroøkologi, ev. profesjonstudie til forstkandidat eller sivilagronom?

Studenten (Se flere videoer):

Cristian Nicolas Mendoza Pena is studying Plant Sciences and working on a project developing plants for sustainable energy in local farming in Ethiopia.

Relatert forskning

Nøkkelen til en bærekraftig fremtid ligger i bruk og produksjon innenfor naturens eget kretsløp. Ved NMBU forsker vi på bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon.

Forskning relatert til planter, naturforvaltning og agronomi

Forskeren:

- Det kommer til å bli veldig stort fokus på matproduksjon fremover. Det er kanskje ikke noe viktigere fagområde å satse på, forteller Anne Kjersti Uhlen, professor i plantevitenskap.

Ekspertliste for medier

Evolusjon, klimatilpasning, genetisk diversitet, fremmedarter.

Skogbiologi, kjemisk økologi, trefysiologi, klimatilpasninger, kjemisk forsvar, karbonmetabolisme, karbonforbindelser i skogsjord, fenologi, lavbiologi.

Frukt og bær, produktkvalitet (helseriktige innholdsstoffer), bruk og videreforedling av frukt og bær.

Utvalgte artikler

Planter

Utvalgt talent studerer planters klimatilpasning

Siri Fjellheim er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Planter

Det grønne skiftet: Vi vil se store endringer i skogbruket

Hanne K. Sjølie er forsker innen skogfag ved NMBU. Hun mener det er et stort potensiale for å bruke skogen til å oppnå endringer mot det grønne skiftet.

Peter Fredman

Det grønne skiftet: Kan endre folks reisevaner

Peter Fredman er professor innen naturbasert reiseliv. Han jobber med verdiskaping basert på naturopplevelser, og mener det er mye ugjort innen reiselivsopplevelser i Norge.