Matsatsingen 2013-15

Hensikten med Matsatsingen var å sette i verk tiltak som styrker NMBU sin rolle på matområdet slik at universitetet i fremtiden kan beholde sin posisjon som den fremste forsknings- og utdanningsaktøren på mat, for derigjennom å bidra til innovasjon både nasjonalt og internasjonalt. Matsatsingen har arbeidet innen tre hovedområder: synliggjøring, forskning og utdanning.

Published 17. desember 2015 - 16:24 - Updated 16. august 2017 - 14:28