Forskning mat

Forskning innen mat, landbruk, akvakultur

mat

Vi forsker på

  • hele verdikjeden for produksjon og forvaltning av ressurser til mat.

  • mat som kilde til ernæring, opplevelse og helse for mennesket.

  • tilgang til mat, arealer til matproduksjon.

  • bærekraftig produksjon.

I dag produseres det nok mat til å brødfø alle i hele verden, men tilgangen på mat er skjevt fordelt. Kraftig befolkningsvekst i tiårene framover gjør at verdens matproduksjon må økes, og maten må fordeles på en rettferdig måte som inkluderer fattige og sårbare grupper.

Ved NMBU har vi kompetanse som gjør oss i stand til å forstå sammenhengene mellom fattigdom, naturressursbruk, forvaltning, tilgang, produksjon og matsikkerhet.

Arv og miljø

Ved NMBU forsker vi på dyr og planters arveegenskaper. Vi kartlegger gener som kan sikre gode avlinger, dyrevelferd og god matkvalitet. Med store klimaendringer er det nødvendig å forske frem blant annet kornsorter som tåler klima- og miljøendringer, eller gener som styrer epletreets blomstring.
Vi forsker også på genetisk forbedring av husdyr og fisk for å bedre dyrevelferd og kvaliteten på kjøtt og melk.

Mat og helse
Matindustrien har et stort samfunnsansvar i å produsere og utvikle sunne, trygge og helsefremmende produkter. Samtidig forventer forbrukerne nye og spennende produkter. Vi jobber for at maten vi spiser skal være optimal, sunn og smake godt. For å få det til, må våre forskere ha mest mulig kunnskap om råvarene og deres funksjoner, og hvordan næringsstoffer best kan ivaretas under prosessering og lagring.

Riktig kosthold har stor betydning for å forebygge livsstilssykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes 2. Vi ser på hvordan de ulike komponentene i maten vår påvirker hverandre og hvilke måltidsløsninger som best kan forebygge sykdom. Vi forsker på hvordan ernæringsverdien på kjøtt, melk og ost kan forbedres gjennom avl, fôr og håndtering før, ved og etter slakting. Videre forsker vi på hvordan landbrukspolitikk, organisering av matvaresektoren, reguleringer og tollvern påvirker de valgene du tar.

Trygg mat
I Norge produserer vi mye trygg mat. Grunnlaget er god kunnskap og forskning på alle forhold i den landbruks- og marinebaserte verdikjeden. Forskning kan gi oss svar på hvordan vi kan hindre overføring av sykdomsfremkallende stoffer gjennom maten, og gi oss kunnskap om mikroorganismer. Gjennom hele kjeden fra jord og fjord til bord påvirkes matens kvalitet. Kunnskap om biologiske, kjemiske og fysiske prosesser i jord og vann er blant faktorene som er viktige for drikkevannskvalitet og mattrygghet.

NMBUs forskere ser også på hvordan klimautslipp fra dyr kan reduseres ved å gi dem riktig fôr, og på hvordan kan vi måle innhold av ulike miljøgifter i fisk eller radioaktivitet i dyr på beite.