Eksperter

Noe av det unike med NMBU er at vi har forskere som kan si noe om hele verdikjeden innen mat. Nedenfor finner du en liste over NMBUs mateksperter og hvilke fagområder de ulike kan uttale seg om.

Eksperter mat

Se nøkkelordene under hver ekspert for hvilke temaer de jobber med.

Alternative proteinkilder for oppdrettsfisk, bærekraftig fiskefôr, Foods of Norway.

Humanernæring, melk, melkefett, kjøtt, omega-3, selen og jod .

Alt om geit, kjøtt, melk. Utregning av avslverdiar, avlsplanar, multivariat analyse av melkespekter.

Genetikk, Evolusjon, Genom, Salmonider, Laks, Omega-3, evolusjonsbiologi.

Frukt og bær, produktkvalitet (helseriktige innholdsstoffer), bruk og videreforedling av frukt og bær.

Global matsikkerhet, matsikkerhet i fattige land, internasjonal matpolitikk.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdommer, bakterier.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdoimmer, bakterier.

(I permisjon) Trygg mat, mat- og vannbårne sykdoimmer, bakterier.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdommer, parasitter.

Meieriteknologi, Osteteknologi, Produksjon av ost, modning av ost.

Processing of meat and fish raw materials, novel and healthy animal foods, chemical and enzymatic oxidation.

Meiriteknologi, næringsmiddel, mikrobiologi, probiotika.

Grønnsaker og poteter, dyrking og lagring av grønnsaker og poteter.

Råvaremarkeder, norsk landbrukspolitikk.

Sjømatindustri- og næring, fiskebørser, laksemarkeder, norsk lakseoppdrettsnæring.

Conservation Agriculture (klimavennlig landbruk) og matvaresikkerhet, overdragelse av sosiale og teknologiske innovasjoner innen solenergi.

Mikrobiologi, gut microbiota.

Trygg mat, matbårne sykdommer og sykdomsutbrudd, bakterier i mat, molekylære metoder for etterforskning av matbårne sykdommer.

Målemetodikk, produktutvikling, prosessutvikling.

Målemetodikk, næringsmiddelteknologi, næringsmiddelmaskiner.

Kornteknologi, vegetabilteknologi, brygging.

Organisering i fiskeri- og havbrukssektoren.

Råvaremarkeder

Klimarisiko, landbrukspolitikk, matvaresikkerhet i utviklingsland, utviklings- og ressursøkonomi.

Fremtidig landbruksteknikk, presisjonslandbruk.

Systems biology of salmon farming. Ecological modeling.

Mat, tarmmikrobiota og helse, matallergi og immunologi.

Kjøttkvalitet og kjøttproduksjon – storfe.

Avl akvakultur, optimalisering av avlsprogram på fisk.

Published 22. oktober 2015 - 8:18 - Updated 27. April 2017 - 16:02