Utvalgt talent innen mikrobiologi

Når er han utvalgt til forskningstalent fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Her beskriver han forskningsomrdået sitt:

- Disse to bakteriene er årsak til en rekke ulike infeksjoner hos mennesker og dyr, og hos begge er det problemer med økt antibiotikaresistens. Dette gjelder for eksempel de velkjente MRSA-stammene og penicillin-resistente pneumokokker. Bedre forståelse for hvordan bakteriecellene fungerer er en av forutsetningene for å finne nye strategier for å bekjempe infeksjoner. Jeg studerer derfor ulike molekylære mekanismer som ligger til grunn for hvordan pneumokokker og stafylokokker lever og formerer seg. Jeg er spesielt interessert i bakterienes celledeling, og i hvordan ulike proteiner virker sammen for å sikre at celledelingen foregår på rett måte. Flere ulike typer antibiotika virker ved å hemme ett eller flere av stegene i celledelingsprosessen. Denne forskningen bidrar derfor til å forstå mekanismene som ligger til grunn for antibiotikaresistens i tillegg til å bane vei for utviklingen av nye antibiotika.

Hvor henter du inspirasjon fra?
- Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene vi står overfor innenfor medisin og landbruk. Det motiverer meg å kunne være med å finne nye svar som bidrar til å motvirke dette problemet. I hverdagen blir jeg inspirert av å høre og lære om andres forskningsprosjekter, i diskusjoner med kollegaer og av å lese ny litteratur.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
- Akkurat nå jobber jeg med å identifisere hittil ukjente proteiner som er involvert i celledelingen. Det gjør jeg for å forstå hvordan bakteriecellene deler seg på rett måte.

SE ALLE UTVALGTE TALENTER I 2016 OG 2017 HER

Published 16. February 2017 - 13:12 - Updated 16. February 2017 - 13:22