Utvalgt talent innen mikrobiologi

  • morten Kjos er valgt ut som forskertalent ved NMBU i 2017.
    Foto
    Håkon Sparre

Morten Kjos er mikrobiolog og studerer de to sjukdomsfremkallende bakteriene Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) og Streptococcus pneumoniae (pneumokokker).

Utvalgt talent innen mikrobiologi

Når er han utvalgt til forskningstalent fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Her beskriver han forskningsomrdået sitt:

- Disse to bakteriene er årsak til en rekke ulike infeksjoner hos mennesker og dyr, og hos begge er det problemer med økt antibiotikaresistens. Dette gjelder for eksempel de velkjente MRSA-stammene og penicillin-resistente pneumokokker. Bedre forståelse for hvordan bakteriecellene fungerer er en av forutsetningene for å finne nye strategier for å bekjempe infeksjoner. Jeg studerer derfor ulike molekylære mekanismer som ligger til grunn for hvordan pneumokokker og stafylokokker lever og formerer seg. Jeg er spesielt interessert i bakterienes celledeling, og i hvordan ulike proteiner virker sammen for å sikre at celledelingen foregår på rett måte. Flere ulike typer antibiotika virker ved å hemme ett eller flere av stegene i celledelingsprosessen. Denne forskningen bidrar derfor til å forstå mekanismene som ligger til grunn for antibiotikaresistens i tillegg til å bane vei for utviklingen av nye antibiotika.

Hvor henter du inspirasjon fra?
- Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene vi står overfor innenfor medisin og landbruk. Det motiverer meg å kunne være med å finne nye svar som bidrar til å motvirke dette problemet. I hverdagen blir jeg inspirert av å høre og lære om andres forskningsprosjekter, i diskusjoner med kollegaer og av å lese ny litteratur.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
- Akkurat nå jobber jeg med å identifisere hittil ukjente proteiner som er involvert i celledelingen. Det gjør jeg for å forstå hvordan bakteriecellene deler seg på rett måte.

SE ALLE UTVALGTE TALENTER I 2016 OG 2017 HER

Published 16. February 2017 - 13:12 - Updated 16. February 2017 - 13:22