Utvalgt talent forsker på tarmhelse

  • Bildet viser Marina Elisabeth Aspholm
    Foto
    Gisle Bjørneby, NMBU

Marina Elisabeth Aspholm er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Utvalgt talent forsker på tarmhelse

Marina Elisabeth Aspholm (43) er førsteamanuensis ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Her er hva hun sier om seg selv:

Jeg er molekylærbiolog og mitt forskningsfokus er innen mikrobiologi. Jeg er spesielt interessert i interaksjon mellom bakterie og vert, både interaksjoner som fører til sykdom, men også slike som har en positiv effekt på vår helse. Jeg studerer blant annet mekanismer som bidrar til etablering av en sunn tarmflora. Forskning har vist at noen bakteriearter har en spesiell betydning for vår tarmhelse, og jeg ønsker å skape økt forståelse for hvordan disse bakteriene overføres og etableres i tarmen. Slik kunnskap kan hjelpe oss å utvikle effektiv rekonstitusjonsterapi ved mage-tarm- problemer assosiert med ubalanse i tarmfloraen. Jeg forsker også på zoonotiske bakterier. Det vi si at de har sitt reservoar hos friske eller syke husdyr, og overføres til mennesker gjennom mat og vann og i direkte kontakt med dyrene. Jeg ønsker å forstå hvordan disse bakteriene koloniserer tarmen og hvordan den normale tarmfloraen påvirker bakteriers evne til å forårsake sykdom.

Hvor henter du inspirasjon fra?
Det er mye en indre drivkraft; jeg har alltid hatt en brennende interesse for naturvitenskap og har en god porsjon av nysgjerrighet. Jeg henter også inspirasjon fra diskusjoner med kolleger, interessante studier og nyskapende forskning både fra mitt eget fagområde og fra andre.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
VI har utviklet et system for dyrking av tarmslimhinne på et chip som vi bruker til å studere infeksjonsprosesser i et modellsystem som er nært virkeligheten. Jeg bruker det til å analysere hvordan miljøstress og normal tarmflora påvirker patogene bakteriers evne til å kolonisere tarmslimhinnen og forårsake sykdom.

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 5. February 2016 - 13:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:15