Artikler mat

Sommermelk er litt sunnere

Beiteslipp fører til mer enn våryre kyr. Melken kyrne produserer blir også sunnere.

En milepæl for bærekraftig akvakultur er nådd

Nå er alle laksens gener og dermed også mulighetene til å sikre bærekraftig oppdrett kun ett museklikk unna. Dette kan bety mindre problemer med lus og bedre fiskehelse i fremtiden.

Pellets får myke vinger

En oppfinnsom kar og en sementblander gjør at fiskeoppdrettere og fôrprodusenter kan spare både penger og arbeid.

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

Trendy kostholdsfeller - vet du hva du ikke spiser?

Du bør vite hva du gjør når du velger å kutte ut viktige matvarer i kostholdet. Trendkosthold som innebærer å ikke spise kjøtt eller drikke melk kan være mer skadelig enn sunt.

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.

Det grønne skiftet: Vi kan bidra ved å endre matvaner

Marina Aspholm er førsteamanuensis ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun forsker på bakterier i mat som har påvirkning på tarmhelse og kan medføre sykdommer.

Det grønne skiftet: Tryller med trær, alger og gras

Margareth Øverland er professor i husdyrernæring og senterdirektør for Foods of Norway, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Her skapes fremtidens dyrefôr, basert på lokale råvarer. Hvorfor bruke verdifull landbruksjord til å produsere hudyrfôr når hav, skog og enger er stappfull av biomasse? Trylleformelen er høyteknologi og innovative prosesseringsteknikker.

Vi tror på helse-apper

Mer enn halvparten av brukerne av helse- og kostholdsapper oppfatter at apper virkelig hjelper.

Utvalgt talent forsker på tarmhelse

Marina Elisabeth Aspholm er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Sider