Mat

Mat, landbruk, akvakultur

Nasjonale matpilotanlegg:
Testfasiliteter på Campus Ås

Relaterte studier

Trygg mat, god mat og nok mat - produsert miljøvennlig. NMBU tilbyr studier i for eksempel ernæring, agroøkologi, arealplanlegging, husdyrhold og akvakultur.

Studenten:

– Jeg kan velge å spesialisere meg innen ernæring eller utvikling og produksjon, sier Silje Salbu.

Relatert forskning

Innen 2050 skal verden mette ni milliarder mennesker med nok, trygg og næringsrik mat. Ved NMBU forsker vi på norsk og internasjonal matproduksjon, på råvarer, miljø- og klimapåvirkning på maten, hvordan maten virker på helsa til dyr og mennesker og hvordan maten kommer fram til forbrukeren.

Forskning innen mat, landbruk, akvakultur

Forskeren:

- Det mange ikke vet er at mattrygghet er en viktig del av veterinærutdannelsen, sier forsker Hilde Mellegård.

Ekspertlister for medier

Ernæring, kosthold.

Alternative proteinkilder for oppdrettsfisk, bærekraftig fiskefôr, Foods of Norway.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdommer, bakterier.

Utvalgte artikler

Sommermelk er litt sunnere

Beiteslipp fører til mer enn våryre kyr. Melken kyrne produserer blir også sunnere.

En milepæl for bærekraftig akvakultur er nådd

Nå er alle laksens gener og dermed også mulighetene til å sikre bærekraftig oppdrett kun ett museklikk unna. Dette kan bety mindre problemer med lus og bedre fiskehelse i fremtiden.

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.