Forskning landskap

Forskning relatert til landskap, areal og arkitektur

Barcode

Vi forsker på

Hvordan kan vi best skal ivareta landskap og naturressurser og utforme byer og bymiljøer i et langsiktig, bærekraftig og helsefremmende perspektiv?

Ved NMBU forsker vi på det som skal til for å løse disse utfordringene. Vi jobber med alt fra hvordan bygge Norges høyeste blokker i miljøvennlige materialer som massivtre, til bærekraftig byplanlegging og strandsoneforvaltning.
Her forsker vi på temaer som bærekraftig infrastruktur, miljøvennlige byggeteknikker, vann – og miljøteknikk, landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, folkehelsevitenskap, samt eiendom og jus.

Et velstandssamfunn kjennetegnes blant annet ved gode boforhold, rent vann, trygg mat og tilgang på energi; goder som krever omfattende infrastruktur. En raskt voksende verdensbefolkning og endringer i klima fører til nye utfordringer med knapphet på viktige ressurser, økt miljøpåvirkning, økt helserisiko og nye påkjenninger på konstruksjoner. Fremtidens bærekraftige infrastruktur skal utvikles for å takle disse utfordringene.

En del av en slik infrastruktur handler også om vann: Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for liv og for å opprettholde vår høye levestandard. Derfor forsker vi på renseteknologi, urban hydrologi og hvordan forbedre sanitære forhold knyttet til vannteknologi og vannbårne sykdommer i utviklingsland.

Innenfor landskapsplanlegging forsker vi blant annet på hvordan landskapsutviklingen kan styres, gjennom lovverk og hvordan areal kan utvikles.