Artikler landskap

Vil demokratisere landskapsplanlegging

Vil demokratisere landskapsplanlegging

NMBU-ledet utdanningsprogram for mer demokratisk landskapsplanlegging innvilget tre millioner i Erasmus-støtte.

Den enkle hagen

Den enkle hagen

NMBU-studenter har anlagt en moderne, nærmest vedlikeholdsfri hage for sine medstudenter i parken på campus Ås.

Gravalvorlig landskapsarkitektur

Gravalvorlig landskapsarkitektur

Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og de fremstår gjerne som uforanderlige. Likevel er de stadig i endring, viser en ny doktorgrad.

Mindre rom for folk flest?

Mindre rom for folk flest?

Det er et demokratisk underskudd i byutfomingen når torg og andre viktige møteplasser privatiseres. Det kan føre til mindre rom for folk flest.

Nyvinnende forskning på kulturlandskap under press

Nyvinnende forskning på kulturlandskap under press

NMBU skal forske på forvaltningsutfordringer på Ørland, hvor ny kampflybase setter kultur- og naturverdier, derunder Austrått herregårdslandskap fra 1600-tallet, under press.

NMBU-jurister avgjør standsone-lovtolkning

NMBU-jurister avgjør standsone-lovtolkning

Sivilombudsmannen er enig med Fredrik Holth og Nikolai Winge om at byggeforbud i strandsonen også skal gjelde eldre reguleringsplaner.

NMBU-tungt utvalg vil forenkle utmarksforvaltning

NMBU-tungt utvalg vil forenkle utmarksforvaltning

Mer makt til kommunene og én dør inn til utmarksforvaltningen for brukerne, er blant forslagene et NMBU-ledet utvalg har lagt frem for å forenkle utmarksforvaltningen.

Opplevd tilgjengelighet er en forutsetning for friluftsliv

Opplevd tilgjengelighet er en forutsetning for friluftsliv

Gro Koppen forsker på sammenhengen mellom opplevd tilgjengelighet og bruk av bynære friluftsområder.

Sider