Nytt forskningsprosjekt om urbant landbruk skal heve livskvaliteten i norske byer

NMBUs prosjekt «Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities» er blant prosjektene som har fått støtte under det nye BYFORSK-initiativet til Forskningsrådet.

Prosjektet skal forske på hvordan urbant landbruk kan forbedre livskvaliteten i kompakte byer, og hvordan urbant landbruk kan systematisk integreres i urbane offentlige rom.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer forskere fra Institutt for By- og regionplanlegging, Institutt for folkehelsevitenskap, Institutt for plantevitenskap, Vitenparken og en rekke nasjonale og internasjonale eksterne partnere.

– Vi er veldig glade for at vårt prosjekt har fått støtte, og nå gleder vi oss til å ta fatt på forskningen. Vi tror at urbant landbruk kan bidra til betydelig bedre livskvalitet i norske byer, og kan gi lokalsamfunn og innbyggerne mulighet til å påvirke sine omgivelser på en ny måte, sier prosjektleder Beata Sirowy ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU.

NMBU samarbeider med Vitenparken Campus Ås, Eriksen og Skajaa Arikitekter, Københavns Universitet, Malmö högskola, Aachen University, Coventry University, London Metropolitan University, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo Kommune Bymiljøetaten, Nabolagshager og Norges Bondelag  om dette prosjektet.

Sirowy forteller at det ligger mye godt arbeid og tverrfaglige diskusjoner i planleggingen og prosjektbeskrivelsen av dette prosjektet.

– I arbeidet med denne søknaden opplevde vi et veldig godt og konstruktivt samarbeid mellom de ulike fagretningene og partnerne i prosjektet. Det lover godt for det videre arbeidet, sier Sirowy.

Mange søkere

Initiativet BYFORSK skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.

NMBUs prosjekt er ett av kun seks prosjekter som ble prioritert av de 63 søknadene som kom inn. Totalt ble det søkt om like over 700 millioner kroner, mer enn ti ganger størrelsen på utlysningen, så her har konkurransen om midlene vært knallhard.

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet til forskningsradet.no.

Published 27. April 2017 - 7:13 - Updated 14. juli 2021 - 12:40