Utvalgt talent innen byplanlegging

  • Utvalgt talent innen byplanlegging
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Beata Sirowy er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Utvalgt talent innen byplanlegging

Beata Sirowy (37) er postdoktor ved Institutt for landskapsplanlegging. Dette er hva hun forteller om seg selv:

Min utdanningsbakgrunn består av filosofi, kombinert med arkitektur og byplanlegging. Mine interesser ligger i skjæringspunktet mellom disse tre disiplinene. For å studere oppbygde miljøer bruker jeg fenomenologisk tilnærming - et filosofisk rammeverk. Det innebærer blant annet respekt for perspektivet til brukerne, og overfor et gitt steds sosiale, kulturelle, historiske og miljømessige sammenhenger. Tidligere har jeg hovedsakelig jobbet med arkitektur, men i de siste årene har jeg blitt mer opptatt av hvordan byutvikling – og i hovedsak urbane offentlige rom – utformes i pakt med livet til innbyggerne. Det vil si at planlegging og designprosessen ikke i hovedsak er styrt av abstrakte målsettinger, men av levemåter til brukerne av byrom og stedets identitet.


Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg får inspirasjon gjennom filosofi og litteratur. Men også gjennom å oppleve nye steder og treffe nye mennesker.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Akkurat nå ser jeg på hvilke mekanismer som skaper konflikt og eksklusjon i urbane offentlige rom, samt faktorer som utgjør demokratiske og inkluderende urbane offentlige rom. Jeg ser også på hvordan etikk og verdier påvirker definisjon av målene for byutvikling.

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 8. February 2016 - 11:35 - Updated 23. mai 2017 - 19:15