Forskning dyr

Forskning dyr, veterinærmedisin, husdyr

ku på beite

Vi forsker på

Hva har «Norsk Rødt Fe» – verdens beste melkekyr – oppdrettslaks og Jarlsbergost til felles? Alle er utviklet på NMBU, og er innovasjoner med internasjonal utbredelse.

På NMBU forsker vi bredt på sammenhengene mellom dyr, mennesker, fôr, helse, velferd, miljø og klima i produksjonen av mat, energi og andre biologiske produkter:

 • Antibiotikaresistens
 • Avl og genetikk
 • Atferd og husdyrmiljø
 • Bioøkonomi (kritiske kompetansefaktorer for den blågrønne bioøkonomien: enzymteknologi / bioraffinering, genomics, bioinformatikk, ernæring)
 • Diagnostikk og behandling av syke dyr
 • Digitalt liv (bioinformatikk, genomics, systembiologi, syntetisk biologi, nanoteknologi og engineering etc.)
 • Dyrevelferd
 • Ernæring: Fôrproduksjon og fôrteknologi
 • Helse (basale helsefag, modelldyr, resistensavl, populasjonsmedisin og helsestyring og helseprediksjon bla gjennom «big data».)
 • Klimagasser fra husdyrbruket
 • Mattrygghet
 • Produktkvalitet
 • Spredning av miljøgifter og effekten av disse på mat, husdyr og fisk
 • Sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr
 • Sykdomsmodeller hos dyr som er viktige for tilsvarende sykdommer hos mennesker.
 • Virusinfeksjoner og lakselusinfeksjon hos oppdrettsfisk
 • Vaksiner: Hvordan vi kan utvikle effektive vaksiner for virusinfeksjoner, blant annet hos laks.
 • Smittsomme parasitter hos ville dyr i dyrehagen i Norge

Forskningsprosjektene spenner fra dyrevelferd til mattrygghet. Her er noen eksempler:

• Dyreatferd: Hester vil gå uten dekken 
• Dyrevelferd: Fårebygg forsker på hvordan skape økt bærekraft i norsk sauehold ved å undersøke sammenhenger mellom ulike enkle bygnings- og driftsløsninger og sauens helse, velferd, produksjon og gårdbrukerens økonomi.
• Systembiologi og fôr: DigiSal skal etablere en matematisk modell for oppdrettslaksen som vil være et nyttig verktøy for å kunne forutsi effekten av ulike fôr-sammensetninger, basert på genetisk informasjon om laksen.
• Miljøgifter: Miljøforskning på torsk.
• Virus hos fisk: En enkelt aminosyre avgjør hvor farlig et VHS-virus er for fiskebestanden.