Slik gir du kjæledyra en forventningsfull jul

Når dyret får signaler om at det skal få et gode settes det i en positiv tilstand, og kroppen skiller ut dopamin.

–Dopamin er ikke et belønningshormon, men et forventningshormon. Det gir en positiv effekt når dyret har en forventning om et positivt resultat. Når dyret har fått et gode, går dopaminnivået ned til normalen igjen, forteller professor i dyreatferd Bjarne Braastad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Det å sette dyr i en forventningstilstand blir som barn i adventstiden. Juleverksted og alle juleforberedelsene skaper positive forventninger.


Hunden har en positiv opplevelse av å glede seg til å få den innpakkende go'biten

Hunden har en positiv opplevelse av å glede seg til å få den innpakkende go'biten

Foto
Janne Karin Brodin


Vent litt med belønningen
–Å sende signal om at et gode er på vei, og så vente en halvtime med belønning, vil føre til at dyret blir satt i en positiv forventning med høyt dopaminnivå inntil godet kommer. Slik som at det er mat å få, at hunden skal ut på tur eller at katten vil få en godbit, forteller Braastad.

Dyret må ha lært å assosiere signalet med belønningen via betinget læring. Belønningen behøver ikke være mat eller gave. Det kan være lek.

–Hvis en katt har en favorittleke, kan du gi signal om at dere skal leke, men ikke akkurat nå. Signalet kan være et lydsignal eller fakter som katten alltid assosierer med å få godet.

 

Å ta fram hundelenken er et vanlig signal til hunden om at det snart blir tur. Ved å bli sittende en stund vet Braastad at hunden har en positiv opplevelse fordi den gleder seg til turen.

Å ta fram hundelenken er et vanlig signal til hunden om at det snart blir tur. Ved å bli sittende en stund vet Braastad at hunden har en positiv opplevelse fordi den gleder seg til turen.

Foto
Janne Karin Brodin

Ikke vent for lenge
Hvis ventetiden blir for lang før dyret får det som det vil, kan det skape frustrasjon, som igjen har en negativ effekt på dyrevelferden. Dyret mister troen på at godet kommer.

–Det er ikke mulig å si noe om tidsfaktoren, men når katten eller hunden lærer å assosiere et signal med en belønning kan man gradvis øke avstanden i tid før dyret faktisk får godet, sier Braastad.

Gi gjerne dyret belønningen på et uforutsigbart tidspunkt hvor dyret slapper av.

–Hvis dyret maser mye, så vent enda lenger, så det ikke blir en belønning for å mase, sier Braastad.

 

Uforutsigbarhet høyner dopaminnivået
–Det er vist med blant annet forsøk på rotter at hvis den ikke får belønning hver gang den forventer det, men kanskje bare annen hver gang i snitt, vil uforutsigbarheten gjøre at dopaminnivået blir enda høyere, forteller Braastad.

Rotten vil til slutt bli frustrert over å ikke få belønningen de gangene det skjer. Men det at sjansen er halvert gir en ekstra spenning og økt dopaminnivå. I følge Braastad er denne tilstanden med på å forklare spillegalskap hos mennesker.

 

Published 16. desember 2014 - 12:27 - Updated 7. juli 2021 - 13:24