Meny
Studier
Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanningskurs: Forvaltning av avfallsressurser

I Norge er det behov for å styrke fagkompetansen innen avfallsfagene. Forvaltning av avfallsressurser er et område der behovet for ny kunnskap er stort, og der etter- og videreutdanning vil være svært sentralt for å sikre bærekraftig ressursforvaltning i alle deler av landet og innenfor ulike bransjer.

Etter- og videreutdanningskurs: Forvaltning av avfallsressurser

 EVU-kurset som planlegges vil mest sannsynlig ha oppstart høsten 2016. 

Published 31. oktober 2016 - 18:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:15