Studier

Dersom du er interessert i å studere avfalls- og gjenvinningsproblematikk, er følgende studieprogram ved NMBU aktuelle:

Dette er alle studieprogrammer som leder frem til komplett grad. Er du kun interessert i ta et eller flere emner uten å oppnå en full grad? Da er kanskje enkeltemner aktuelt. Les mer om enkeltemner her.

Dersom du allerede er ferdig utdannet og jobber innenfor avfallsbransjen, er kanskje etter- og videreutdanning aktuelt. Les mer om vårt etter- og videreutdanningskurs "Forvaltning av avfallsressurser" her. 

Published 2. desember 2015 - 18:15 - Updated 2. mars 2017 - 12:54