Espen Mikkelborg

Espen - sommerjobb hos OsloREN

Espen - sommerjobb hos OsloREN

Espen Mikkelborg er student på masterprogrammet i fornybar energi. Han har hatt sommerjobb hos OsloREN. Der fordypet han seg i deres systemer. Arbeidet skal brukes videre i masteroppgaven hans neste år.