Studenter

Espen Mikkelborg, student på masterprogrammet i fornybar energi. Han har hatt sommerjobb hos OsloREN.

Espen - sommerjobb hos OsloREN

Espen Mikkelborg er student på masterprogrammet i fornybar energi. Han har hatt sommerjobb hos OsloREN. Der fordypet han seg i deres systemer. Arbeidet skal brukes videre i masteroppgaven hans neste år. 

Mia Bjerkestrand, student på masterprogrammet i fornybar energi. Hun har hatt sommerjobb hos Østfoldforskning.

Mia - Sommerjobb hos Østfoldforskning

Mia Bjerkestrand er masterstudent på fornybar energi og har hatt sommerjobb hos Østfoldforskning. Der har hun jobbet med problemstillinger relatert til biogass som senere vil bli knyttet til masteroppgaven hennes. 

Kristian Ebnes, masterstudent i fornybar energi

Kristian - sommerjobb hos Biogass Oslofjord

Kristian Ebnes er student på masterprogrammet i fornybar energi og har hatt sommerjobb hos Biogass Oslofjord. Der fokuserte han blant annet på hvordan fylkespolitikken har vært med på å styre bruken av biogass.

Hanna Gjessing, masterstudent, fornybar energi

Hanna - sommerjobb hos Biogass Oslofjord

Hanna Gjessing er student på masterprogrammet i fornybar energi, og har hatt sommerjobb hos Biogass Oslofjord. Der arbeidet hun med oppgaver knyttet til biogass i fylkeskommunale planer og bruk av biogass som drivstoff til busser.