Samarbeidspartnere

Aktører fra UHR-sektoren: NMBU, NTNU


Aktører fra avfallsbransjen: 

Remiks Miljøpark AS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

Eierskapsenheten i Trondheim kommune (bestiller)

BIR AS (moderkonsern)

Oslo kommune Renovasjonsetaten (bestiller)

Avfall Sør AS

IVAR IKS

Published 2. desember 2015 - 23:20 - Updated 11. February 2016 - 12:49