Om REdu

REdus hovedformål er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter. REdu er et initiativ av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene og universiteter.

Du kan lese mer på REdus eksterne nettside her. 

Published 8. February 2016 - 13:45 - Updated 25. February 2016 - 17:06