Avfall

REdu - Avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft

Søppel, avfall
Søppel eller ressurs?

Aktuelt

Samarbeid om sirkulær økonomi og miljøpsykologi

Samarbeid om sirkulær økonomi og miljøpsykologi

Avfallsforsk arrangerer gratis workshop den 13. november, 2018. 

Om REdu

Dagens moderne samfunn produserer store mengder avfall. Et fornybart samfunn vil være avhengig av å putte disse ressursene i et bærekraftig kretsløp. NMBU er en del av et kompetanseløft på dette området for å styrke bransjen til å møte fremtidens utfordringer.

Følg oss på sosiale medier