Avfall

REdu - Avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft

Søppel, avfall
Søppel eller ressurs?

Aktuelt

Studenter presenterer app-ide - screenshot fra avfallskonferansen.no

NMBU-studenter vant app-konkurranse

NMBU-studenter vant app-konkurranse for sortering av avfall. 

Om REdu

Dagens moderne samfunn produserer store mengder avfall. Et fornybart samfunn vil være avhengig av å putte disse ressursene i et bærekraftig kretsløp. NMBU er en del av et kompetanseløft på dette området for å styrke bransjen til å møte fremtidens utfordringer.

Følg oss på sosiale medier