Utvalgt talent innen enzymforskning

  • Utvalgt talent innen enzymforskning
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Åsmund Røhr Kjendseth er valgt ut som en av ni forskningstalenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere.

Utvalgt talent innen enzymforskning

Åsmund Røhr Kjendseth (39) er forsker ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM). Dette er hva han forteller om seg selv:

Jeg arbeider innen fagfeltet biokjemi, og studerer hvordan enzymer virker. Enzymer er proteiner som katalyserer kjemiske reaksjoner, og jeg er spesielt interessert i de enzymene som er avhengige av metaller og andre spesielle kofaktorer. I dag ligger det store ubrukte ressurser i biomasse som cellulose og kitin. Dette er krystallinske materialer som er svært robuste, og for å kunne utnytte disse ressursene til å framstille for eksempel bioetanol og fôr er det nødvendig å bryte de ned til enkle sukkerarter. I bakterier og sopp finnes det en type metall-enzymer som er spesialisert til å bryte ned krystallinsk cellulose og kitin ved kontrollert forbrenning av oksygen. Jeg ønsker å forstå hvordan disse enzymene virker i detalj og bruke denne kunnskapen til å lage ”smartere” enzymer.


Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg synes det er veldig inspirerende å ha som jobb å finne ut hvordan naturen virker! Når jeg grubler, snakker med mine fantastiske kollegaer og leser litteraturen dukker det hele tiden opp nye spørsmål. Det å kunne sette i gang å arbeide med disse spørsmålene er som å helle mer bensin på bålet, jeg blir bare mer interessert og ivrig.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Akkurat nå jobber jeg med mekanismen til disse metall-enzymene som bryter ned krystallinsk cellulose og kitin. For å får til dette må jeg kombinere metoder innen informatikk, fysikk og kjemi på en effektiv måte. 

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 5. February 2016 - 14:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:15