Eksperter akvakultur

Se nøkkelordene under hver ekspert for hvilke temaer de jobber med.

Alternative proteinkilder for oppdrettsfisk, bærekraftig fiskefôr, Foods of Norway.

Genetikk, Evolusjon, Genom, Salmonider, Laks, Omega-3, evolusjonsbiologi.

Sjømatindustri- og næring, fiskebørser, laksemarkeder, norsk lakseoppdrettsnæring.

Organisering i fiskeri- og havbrukssektoren.

Råvaremarkeder

Systems biology of salmon farming. Ecological modeling.

Trygg mat, marine algetoksiner, blåskjellovervåkning, toksikologi, analytisk kjemi

Avl akvakultur, optimalisering av avlsprogram på fisk.

Published 15. januar 2021 - 13:47 - Updated 11. mars 2021 - 12:58