Taksonomi-termer

Faculty of Veterinary Medicine

Aktuelt

Hunder

Many dogs have rat poison in their bodies

Studies conducted at the Norwegian University of Life Sciences show that one in five dogs has rat poison in its body.

Laks

New research project will contribute to more sustainable fish farming

NMBU-led project receives millions of Norwegian kroner in funding for salmon research that will contribute to green change.

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

– Fra forsøk på flere fiskearter vet vi at fisk føler smerte ved den temperaturen som er dødelig for dem, skriver Janicke Nordgreen ved NMBU Veterinærhøgskolen i Morgenbladet. Artikkelforfatterne etterlyser vitenskapelig dokumentasjon.

Rutinemessig avlusning kan være smertefull

Millioner av laks blir utsatt for behandling med varmt vann, som kan være svært smertefullt. Vi trenger dokumentasjon på at dyrevelferden blir ivaretatt.

For å beskytte syke dyr og hunden selv er det ikke lov å ha hunden løs på campus. Ta hensyn til andre, bruk bånd og pose.

Båndtvang

Vi minner om at det er båndtvang for alle hunder på NMBU Veterinærhøgskolen.

Selv om det er få tilfeller av sykdommen kaldtvannsvibriose i oppdrettsanlegg i dag, er det viktig å vite mer om hvordan bakterien Aliivibrio salmonicida gir sykdom hos fisken. Simen Foyn Nørstebø har forsket på emnet.

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Doktorgradsarbeidet til Simen Foyn Nørstebø viser at strukturer i overflaten på bakterien Aliivibrio salmonicida har betydning for utvikling av sykdommen kaldtvannsvibriose. 

I sine forsøk fikk laks allerede smittet med PRV-virus også SAV-viruset som gir Pankreassykdom. Men immunforsvarets reaksjon på infeksjonen fisken allerede hadde, beskyttet organene mot SAV-viruset.

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Laks som er smittet med viruset som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) tåler lave nivåer av oksygen i vannet bedre hvis de har erfart noe liknende tidligere. I fisk infisert av det samme viruset, er immunforsvaret også bedre rustet til å takle infeksjoner av andre virus.

Abonner på RSS - Veterinærhøgskolen