Taksonomi-termer

Prisdryss over skogfagsstudentene

Prisdryss over skogfagsstudentene

Torsdag den 28. november delte landbruks- og matminister Olaug Bollestad ut flere hundre tusen kroner i stipend til de beste skogfagsstudentene i 2019. 

NMBU-professor på liste over høyt siterte forskere

NMBU-professor på liste over høyt siterte forskere

NMBUs professor Douglas Sheil står på en nylig lansert liste over høyt siterte forskere. Sheil er økolog med mer enn tjue års erfaring fra tropisk skogøkologi.

NMBU professor on list of highly cited researchers

NMBU professor on list of highly cited researchers

NMBU’s professor Douglas Sheil features on a new list of Highly Cited Researchers. Sheil is an ecologist with more than twenty years of research experience on tropical forest ecology.

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Selskaper og institusjoner som har mye å tjene på å fremstå som mer miljøvennlige, kaprer den grønne diskursen og grønnvasker sine aktiviteter for å fremme sine egne interesser, ifølge Jill Tove Buseth som forsvarer sin doktorgrad på NMBU i november.  

How is the ‘green economy’ implemented in the Global South and who benefits?

How is the ‘green economy’ implemented in the Global South and who benefits?

Companies and institutions with much to gain from appearing more environmentally friendly ‘hijack’ the green discourse and ‘greenwash’ their activities to realise their own interests, according to political ecologist Jill Tove Buseth’s new doctoral research.  

Tidsramme
1. januar 2018 til 1. januar 2022

Every year, the fungi causing root and butt rot inflicts heavy economic losses for the forest industry. In this project we will use digital data...

Tidsramme
1. januar 2018 til 1. januar 2022

Soppen rotkjuke angriper grantrær, og fører hvert år til store tap for den norske skogindustrien. I dette prosjektet skal vi bruke digitale data fra hogstmaskiner,...

Different drivers for plants on mountain slopes

Different drivers for plants on mountain slopes

In harsh mountain conditions, what drivers affect alpine plant communities? And how do their traits change across a gradient? In this insight, Ruben E. Roos & Kristel van Zuijlen discuss their recent paper, Contrasting drivers of community‐level trait variation for vascular plants, lichens and bryophytes across an elevational gradient.

Se eldgamle blekksprutfossiler og trær som overlevde Hiroshima-bomben i NMBUs nye geologihage

Se eldgamle blekksprutfossiler og trær som overlevde Hiroshima-bomben i NMBUs nye geologihage

Steinblokker fraktet med isen fra Jotunheimen til Ås, sandstein som for 400 millioner år siden formet en strand, og kalkstein fra Hadeland med fossiler av langstrakte blekkspruter. Et nytt geologisk klasserom har vokst fram i parken på NMBU.

Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Professor emeritus Jon Swenson har blitt tildelt Wildlife Society’s Honour Membership Award for sitt bidrag til naturvitenskap og forvaltning. Bakgrunnen er hans livslange virke innen forskning på viltbiologi og -forvaltning, og da spesielt brunbjørn. 

Sider

Abonner på RSS - Naturforvaltning