Taksonomi-termer

PhD defence: Anise Gold-Watts

PhD defence: Anise Gold-Watts

On 24 June 2020, Anise Gold-Watts will defend her PhD thesis 'Translating SHINE: Application of community-based participatory research approaches to the cultural adaptation of a school-based water, sanitation, and hygiene intervention'

Power-line clearings in Norwegian forests are important habitats for wild bees

Power-line clearings in Norwegian forests are important habitats for wild bees

Mari Steinert shows in her PhD that power line clearings in forest landscapes are valuable habitats for plants and wild bees. Her results also show that only minor management measures are needed to make them even more attractive to the insects.

Large carnivore governance in Norway and Sweden

Large carnivore governance in Norway and Sweden

While carnivore governance in both countries is founded on decentralized regional management, local people struggle to have their knowledge and experience acknowledged in the management process, finds a new study with Noragric's Randi Kaarhus.

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Tre NMBU-studenter er valgt ut til å være med på ett pilotprosjekt som kobler studentene tettere på reell forskning innen økologi og genetikk. Caroline, Marianne, Øyvind og Camilla skal sammen med forskerne komme med viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter.

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Lennart Noordermeer har i sin ph.d. utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.

Advancing the adaptive capacity of Arctic communities

Advancing the adaptive capacity of Arctic communities

NMBU is part of an ambitious international effort to advance the capacity of Arctic communities to adapt to climate and biodiversity changes in a major new EU Horizon 2020 project.

Non-material costs of wildlife conservation

Non-material costs of wildlife conservation

A broader social well-being approach is required to better manage the impacts of wildlife conservation for local people, according to a new multi-partner study with Noragric's Pål Vedeld.

NMBU-professor gives TED-talk about insects and their importance for our world

NMBU-professor gives TED-talk about insects and their importance for our world

Professor Anne Sverdrup-Thygeson's TEDx talk on insects and how important they are to the globe and human life is now on Youtube.

NMBU-professor gir TED-talk om insektenes betydning for kloden

NMBU-professor gir TED-talk om insektenes betydning for kloden

Professor Anne Sverdrup-Thygeson sin TED-talk om insekter og hvor viktige de er for kloden og menneskenes liv ligger nå på Youtube. 

Sider

Abonner på RSS - Naturforvaltning