Taksonomi-termer

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Velkommen til to dager med spennende foredrag, omvisninger og diskusjoner om utvalgsarbeid og nye krav til plantematerialet i grøntanlegg.

Vitenparken, 23. og 24. september 2020

Vannspeil og plaskedammer i byer kan bli kilder til liv

Vannspeil og plaskedammer i byer kan bli kilder til liv

Med små justeringer kan landskapsarkitekter og utbyggere legge til rette for liv og biomangfold i flere dammer – også der det kanskje ikke var det viktigste målet opprinnelig. Et lite insekt som har overlevd dinosaurene, er nøkkelen.

Tidsramme
1. januar 2020 til 31. desember 2023

NORDGREEN aims to support integrated planning efforts for urban sustainability by developing and implementing smart planning and management solutions for well-designed, high-quality greenspace that promote...

SITRAP på læringsfestival

SITRAP på læringsfestival

- I profesjonsutdanninger som byplanlegging, landskapsarkitektur og eiendomsutvikling vil en stor del av opplæringen bestå av å utforske mulige løsninger på problemstillinger hentet fra virkelighetsnære case, forklarer forskerne, som har en fersk artikkel ute.

Svært populære studieprogrammer ved NMBUs Fakultet for landskap og samfunn

Svært populære studieprogrammer ved NMBUs Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn har NMBUs 3., 6., 7., 9., og 15. mest populære studieprogrammer, viser ferske tall fra Samordna opptak. – Dette er svært gledelige tall og viser at vi har gode og samfunnsrelevante studieprogram, sier dekan Eva Falleth.

Stressed tropical forests will soon be releasing more carbon than they absorb

Stressed tropical forests will soon be releasing more carbon than they absorb

Tropical forests have been considered an important buffer against anthropogenic climate change. Scientists have followed 300 000 trees in Africa and the Amazon for 30 years, and their results show that the ability of these forests to remove carbon from the atmosphere is diminishing rapidly.

Tropiske skogers evne til å lagre karbon synker

Tropiske skogers evne til å lagre karbon synker

Tropiske skoger har vært ansett som en viktig buffer mot menneskeskapte klimaendringer. En gruppe forskere har fulgt 300 000 trær i Afrika og Amazonas i 30 år, og deres resultater viser at disse skogenes evne til å fjerne karbon fra atmosfæren er i ferd med å reduseres markant.

Naturforvaltning kåret til beste master for tredje år på rad

Naturforvaltning kåret til beste master for tredje år på rad

For tredje år på rad har Studiebarometeret.no kåret Naturforvaltning ved NMBU til landets beste masterprogram innen biologiske fag! Kåringen baserer seg på studentenes egne vurderinger.

The lichen-water relationship: new insights into lichen ecology

The lichen-water relationship: new insights into lichen ecology

Nathan Phinney’s doctoral work provides new insight into how lichens respond to water, both at an individual level, and at an ecological scale.

Sider

Abonner på RSS - Landskap