Taksonomi-termer

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2016 til 1. juli 2019

Forskningsprosjektet BioNEXT analyserer premissene hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2016 til 31. mars 2020

BIOTOUR-prosjektet skal analysere nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2011 til 31. desember 2016

I dette prosjektet er målet å bedre kunnskapen om det unike og rike artsmangfoldet knyttet til gamle, hule eiker. Vi har også ansvaret for den...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

Prosjektet er et pilotprosjekt som skal bygge nedbryterkasser som etterlikner de truede habitatene i hule eiker. Prosjektet er et samarbeid mellom Sweco og INA, NMBU.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2015 til 31. desember 2018

The aim of the project is to gain a better understanding of how woodliving beetles – a key group of wood-decaying organisms – respond to...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2015 til 31. desember 2017

The project studies the role of insects and microbes in decomposition of dead wood, in a global climate gradient.

PhD Environmental Sciences

PhD Ecology and Natural Resource Management

Ph.d. Naturforvaltning

Sider

Abonner på RSS - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning