Taksonomi-termer

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
13. juni 2012 til 31. desember 2015

The main purpose of promoting conservation agriculture in Zamiba is to enhance soil fertility and hence improve food security, poverty alleviation and environmental sustainability. This...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 30. juni 2017

Målet med dette delprosjektet er å undersøke om bruk av laserdata kan gi skognæringen og forvaltningen en kostnadseffektiv metode for storskala grovkartlegging av biologisk gammel...

Sider

Abonner på RSS - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning