Taksonomi-termer

Tidsramme
1. April 2018 til 1. juli 2021

NorENS will explore the likely directions of the European energy transition. It will develop future-oriented analysis models that connect all flexibility technologies in the power,...

Tidsramme
1. september 2018 til 31. august 2020

Katten er et populært husdyr, men vi vet lite om hva den gjør når den er utendørs. I samarbeid med barnefamilier skal vi GPS-merke kattene...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2016 til 31. mars 2019

Ved hjelp av radiosendere og laserscanning skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. desember 2017 til 29. February 2020

SHAMISEN-SINGS aims to enhance Citizen Participation in preparedness for and recovery from a radiation accident through novel tools and APPs to support data collection on...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2017 til 31. desember 2019

The TERRITORIES project targets an integrated and graded management of contaminated territories characterised by long-lasting environmental radioactivity

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2017 til 31. desember 2019

The H2020 CONFIDENCE Project aims to close existing gaps in several areas of emergency management and long-term rehabilitation

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2017 til 31. desember 2018

40% av Norge er dekket av skog. Det er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter...

Tidsramme
1. desember 2018 til 31. desember 2020

SiEUGreen aspires to enhance the EU-China cooperation in promoting urban agriculture for food security, resource efficiency and smart, resilient cities.

Tidsramme
1. januar 2014 til 31. desember 2020

The project is primarily a capacity-building project. It aims to improve the utilization strategy of forest resources through education and research. This project also tries...

Tidsramme
1. januar 2015 til 30. desember 2020

The ‘CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’ under Horizon 2020 is operating as an umbrella structure for the research initiatives jointly...

Sider

Abonner på RSS - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning