Taksonomi-termer

Tidsramme
1. januar 2020 til 31. desember 2023

This project represents a multidisciplinary approach to diagnosing and improving policy and management decisions for dry forestland and resources in the face of climate change.

Tidsramme
1. januar 2020 til 31. desember 2024

We will improve forest resilience to climate change, and contribute to reduced GHG emissions by substituting fossil based products with forest products, and at the...

Tidsramme
1. januar 2020 til 31. desember 2024

Vi skal utvikle verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som...

Tidsramme
1. januar 2018 til 1. januar 2022

Every year, the fungi causing root and butt rot inflicts heavy economic losses for the forest industry. In this project we will use digital data...

Tidsramme
1. januar 2018 til 1. januar 2022

Soppen rotkjuke angriper grantrær, og fører hvert år til store tap for den norske skogindustrien. I dette prosjektet skal vi bruke digitale data fra hogstmaskiner,...

Tidsramme
1. April 2018 til 1. juli 2021

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som forbinder all fleksibilitetsteknologi i kraft-, varme-, gass- og transportsektoren.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2017 til 31. desember 2019

Eit rammeverk for vitskapsbasert styring av marint rekreasjonsfiske i Noreg.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2018 til 28. desember 2018

Use of wood in the interior will be addressed through establishing an inter Nordic research network.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. oktober 2018 til 30. juni 2019

Materialbruk påvirker innemiljø. Tre er et naturlig materiale, som kan brukes til å forbedre innemiljø i bygg. Prosjektet vil dokumentere trematerialers helsefremmende effekter i bygg.

Sider

Abonner på RSS - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning