Meny
Ta kontakt
Studieveiledere

Studieveiledere ved NMBU

Her finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene.

Studieveiledere

 

ProgrammerE-postadresse
Bachelorprogrammer 
Biologistudieveileder-ipv@nmbu.no
Bioteknologistudieveileder-kbm@nmbu.no
Fornybar energistudieveileder-mina@nmbu.no
Geomatikkstudieveileder-realtek@nmbu.no
Husdyrvitenskapstudieveileder-iha@nmbu.no
Kjemistudieveileder-kbm@nmbu.no
Landskapsingeniørstudieveileder-landsam@nmbu.no
Energi- og miljøfysikkstudieveileder-realtek@nmbu.no
Matvitenskap og enrnæringstudieveileder-kbm@nmbu.no
Miljø og naturressurserstudieveileder-mina@nmbu.no
Plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Internasjonale miljø- og utviklingsstudierstudieveileder-landsam@nmbu.no
Samfunnsøkonomistudieveileder-hh@nmbu.no
Skogfagstudieveileder-mina@nmbu.no
Økologi og naturforvaltningstudieveileder-ina@nmbu.no
Økonomi og administrasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
Masterprogrammer 2 år
 
Bioinformatikk og anvendt statistikkstudieveileder-kbm@nmbu.no
Biologistudieveileder-ipv@nmbu.no
Bioteknologistudieveileder-kbm@nmbu.no
Eiendomsutviklingstudieveileder-landsam@nmbu.no
Entreprenørskap og innovasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
Folkehelsevitenskapstudieveileder-landsam@nmbu.no
Fornybar energistudieveileder-mina@nmbu.no
Husdyrvitenskapstudieveileder-iha@nmbu.no
Kjemistudieveileder-kbm@nmbu.no
Lektorutdanning i naturbrukstudieveileder-realtek@nmbu.no
Miljøfysikk og beregningsorientert biologistudieveileder-realtek@nmbu.no
Matvitenskapstudieveileder-kbm@nmbu.no
Mikrobiologistudieveileder-kbm@nmbu.no
Miljø og naturressurserstudieveileder-mina@nmbu.no
Naturforvaltningstudieveileder-mina@nmbu.no
Plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Samfunnsøkonomi (Economics)studieveileder-hh@nmbu.no
Skogfagstudieveileder-mina@nmbu.no
Naturbasert reiselivstudieveileder-mina@nmbu.no
Økologistudieveileder-mina@nmbu.no
Økonomi og administrasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
Masterprogrammer 5 år - 6 år
 
By- og regionplanleggingstudieveileder-landsam@nmbu.no
Eiendomsfagstudieveileder-landsam@nmbu.no
Forstkandidat skogfagstudieveileder-mina@nmbu.no
Landskapsarkitekturstudieveileder-landsam@nmbu.no
Lektorutdanning i realfagstudieveileder-realtek@nmbu.no
Sivilagronom husdyrstudieveileder-iha@nmbu.no
Sivilagronom plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Teknologi: 
- Byggeteknikk og arkitekturstudieveileder-realtek@nmbu.no
- Geomatikk: kart, satelitter og 3-D modelleringstudieveileder-realtek@nmbu.no
- Industriell økonomistudieveileder-realtek@nmbu.no
- Kjemi og bioteknologistudieveileder-kbm@nmbu.no
- Maskin, prosess- og produktutviklingstudieveileder-realtek@nmbu.no
- Mat- og miljøteknologistudieveileder-kbm@nmbu.no
- Miljøfysikk og fornybar energistudieveileder-realtek@nmbu.no
- Vann- og miljøteknikkstudieveileder-realtek@nmbu.no
Veterinærmedisinstudieveileder-adamstuen@nmbu.no
Engelskspråklige masterprogrammer (to-årige) 
Agroecologystudieveileder-ipv@nmbu.no
Animal Breeding and Geneticsstudieveileder-iha@nmbu.no
Aquaculturestudieveileder-iha@nmbu.no
Computational Biologystudieveileder-realtek@nmbu.no
Developments and Resource Economicsstudieveileder-hh@nmbu.no
International Developments studiesstudieveileder-landsam@nmbu.no
Ecologystudieveileder-mina@nmbu.no
Feed Manufactoring Technologystudieveileder-iha@nmbu.no
International Environmental Studiesstudieveileder-landsam@nmbu.no
Plant Sciencestudieveileder-ipv@nmbu.no
Radioecologystudieveileder-mina@nmbu.no
Annet 
Dyrepleier - høgskolekandidatstudieveileder-adamstuen@nmbu.no
Ett-årig grunnstudiumstudieveileder-mina@nmbu.no
Eksamensadgang som privatistopptak@nmbu.no
Frie realfagstudieveileder-realtek@nmbu.no
Praktisk pedagogisk utdanningstudieveileder-ppu@nmbu.no
  

 

Published 28. november 2016 - 8:37 - Updated 16. desember 2019 - 15:24