Studieveiledere

Studieveiledere ved NMBU

Her finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene.

ProgrammerE-postadresse
Bachelorprogrammer 
Biologistudieveileder-ipv@nmbu.no
Bioteknologistudieveileder-ikbm@nmbu.no
Fornybar energistudieveileder-ina@nmbu.no
Geomatikkstudieveileder-imt@nmbu.no
Husdyrvitenskapstudieveileder-iha@nmbu.no
Kjemistudieveileder-ikbm@nmbu.no
Landskapsingeniørstudieveileder-ilp@nmbu.no
Energi- og miljøfysikkstudieveileder-imt@nmbu.no
Matvitenskap og enrnæringstudieveileder-ikbm@nmbu.no
Miljø og naturressurserstudieveileder-imv@nmbu.no
Plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Internasjonale miljø- og utviklingsstudierstudieveileder-noragric@nmbu.no
Samfunnsøkonomistudieveileder-hh@nmbu.no
Skogfagstudieveileder-ina@nmbu.no
Økologi og naturforvaltningstudieveileder-ina@nmbu.no
Økonomi og administrasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
To-årige masterprogrammer 
Bioinformatikk og anvendt statistikkstudieveileder-ikbm@nmbu.no
Biologistudieveileder-ipv@nmbu.no
Bioteknologistudieveileder-ikbm@nmbu.no
Eiendomsutviklingstudieveileder-ilp@nmbu.no
Entreprenørskap og innovasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
Folkehelsevitenskapstudieveileder-ilp@nmbu.no
Fornybar energistudieveileder-ina@nmbu.no
Husdyrvitenskapstudieveileder-iha@nmbu.no
Kjemistudieveileder-ikbm@nmbu.no
Lektorutdanning i naturbrukstudieveileder-imt@nmbu.no
Miljøfysikk og beregningsorientert biologistudieveileder-imt@nmbu.no
Matvitenskapstudieveileder-ikbm@nmbu.no
Mikrobiologistudieveileder-ikbm@nmbu.no
Miljø og naturressurserstudieveileder-imv@nmbu.no
Naturforvaltningstudieveileder-ina@nmbu.no
Plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Samfunnsøkonomi (Economics)studieveileder-hh@nmbu.no
Skogfagstudieveileder-ina@nmbu.no
Naturbasert reiselivstudieveileder-ina@nmbu.no
Økologistudieveileder-ina@nmbu.no
Økonomi og administrasjonstudieveileder-hh@nmbu.no
Fem-seks-årige masterprogrammer 
By- og regionplanleggingstudieveileder-ilp@nmbu.no
Eiendomsfagstudieveileder-ilp@nmbu.no
Forstkandidat skogfagstudieveileder-ina@nmbu.no
Landskapsarkitekturstudieveileder-ilp@nmbu.no
Lektorutdanning i realfagstudieveileder-imt@nmbu.no
Sivilagronom husdyrstudieveileder-iha@nmbu.no
Sivilagronom plantevitenskapstudieveileder-ipv@nmbu.no
Teknologi: 
- Byggeteknikk og arkitekturstudieveileder-imt@nmbu.no
- Geomatikk: kart, satelitter og 3-D modelleringstudieveileder-imt@nmbu.no
- Industriell økonomistudieveileder-imt@nmbu.no
- Kjemi og bioteknologistudieveileder-ikbm@nmbu.no
- Maskin, prosess- og produktutviklingstudieveileder-imt@nmbu.no
- Mat- og miljøteknologistudieveileder-ikbm@nmbu.no
- Miljøfysikk og fornybar energistudieveileder-imt@nmbu.no
- Vann- og miljøteknikkstudieveileder-imt@nmbu.no
Veterinærmedisinstudieveileder-adamstuen@nmbu.no
Engelskspråklige masterprogrammer (to-årige) 
Agroecologystudieveileder-ipv@nmbu.no
Animal Breeding and Geneticsstudieveileder-iha@nmbu.no
Aquaculturestudieveileder-iha@nmbu.no
Computational Biologystudieveileder-imt@nmbu.no
Developments and Resource Economicsstudieveileder-hh@nmbu.no
International Developments studiesstudieveileder-noragric@nmbu.no
Ecologystudieveileder-ina@nmbu.no
Feed Manufactoring Technologystudieveileder-iha@nmbu.no
International Environmental Studiesstudieveileder-noragric@nmbu.no
Plant Sciencestudieveileder-ipv@nmbu.no
Radioecologystudieveileder-imv@nmbu.no
Annet 
Dyrepleier - høgskolekandidatstudieveileder-adamstuen@nmbu.no
Ett-årig grunnstudiumstudieveileder-imv@nmbu.no
Eksamensadgang som privatistopptak@nmbu.no
Frie realfagstudieveileder-imt@nmbu.no
Praktisk pedagogisk utdanningstudieveileder-ppu@nmbu.no
Oppdatert
28. november 2016 - 8:37