Ta kontakt

Studentenes InformasjonsTorg (SiT)
SiT
er universitetets orakeltjeneste for studenter og svarer på alle spørsmål om studiestart, opptak, studieprogram og -emner, studieveiledning og andre administrative studenttjenester og Lånekasse.

Telefon: 67 23 01 11

 sit@nmbu.no

Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no


Studieveiledere ved NMBU
Her finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene.

Ur og Cirkus sett fra Tårn
Ur og Cirkus sett fra Tårn. Foto: Kjersti Sørlie Rimer


Published 16. mars 2012 - 8:00 - Updated 22. november 2017 - 11:09