Ta kontakt

Studentenes InformasjonsTorg (SiT)
SiT
er universitetets orakeltjeneste for studenter og svarer på alle spørsmål om studiestart, opptak, studieprogram og -emner, studieveiledning og andre administrative studenttjenester og Lånekasse.

Telefon: 67 23 01 11

sit@nmbu.no

Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no

Studieveiledere ved NMBU
På det enkelte studieprogram finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene.

Studentenes informasjonstorg kan besøkes i Urbygningen (avbildet)

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Published 4. juni 2020 - 15:38 - Updated 18. mars 2022 - 13:51