Tilleggsutdannelse

NMBU har tilbud om tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer som ikke får autorisasjon i Norge. Utdannelsen er normert til 2 år, og undervisningen foregår i 4 semestre utgjørende 130 studiepoeng (ECTS). Studentene påbegynner sine studier i vårsemesteret og følger gjeldende kull i 6, 7, 8 og 9. semester av det ordinære veterinærstudiet.

Veterinærutdanning fra EØS-landene er dekket av forskrift 17.12.1993, og veterinærer fra disse landene får vanligvis autorisasjon i Norge uten tilleggsutdannelse fra NMBU.

Det samme gjelder veterinærer utdannet fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Se på retningslinjer for opptak til tilleggsutdannelsen ti høyre på siden.

Søknadsfrist til tilleggsutdannelsen er 1. november hvert år.  Studiestart er januar. Det foretas ikke erstatningsopptak ellers i året.

For å bli tatt opp på tilleggsutdannelsen må søker oppfylle alle opptakskravene til utdannelsen og ha sendt inn all dokumentasjon innen søknadsfristen, 1.november. Søkere som ikke oppfyller opptakskravene innen 1.november vil ikke bli vurdert.

Opptakskrav: 

 • Dokumentasjon på høyere grads studium med antall studiepoeng foretatt av NOKUT. NB dette tar flere måneder. 
 • Bekreftede kopier av originalt vitnemål fra veterinærutdanning og i tillegg bekreftet kopi av norsk/engelsk oversettelse.
 • Dokumentasjon på permanent eller midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. 
 • Dokumentasjon på fødselsdato og person- eller FK-nummer, eventuell navneendring samt statsborgerskap.
 • Norskkrav for fremmedspråklige søkere til NMBU sin 2-årige tillegssutdannelse må dokumenteres ved:
 • - Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) fra norsk videregående skole med karakter 4 eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller 
  - Test i norsk - høyere nivå (Bergenstest), skriftlig og muntlig med minimum karakteren "Bestått, 2 delprøver godt bestått", eller 500-600 poeng, eller 
  - Trinn III/3 kurs i norsk for utenlandske studenter fra et norsk universitet med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller
  - 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (60 studiepoeng) fra et norsk universitet eller høgskole med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig. 

             

NB! Vi gjør oppmerksom på at Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver dekker IKKE norskkravet ved utdannelsen. Studentvisum som bakgrunn for opptak godtas ikke. 

Rangeringskriterier for kvalifiserte søkere:

 • Søkere med permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge har fortrinn foran søkere med midlertidig opphold. 
 • Dersom flere søkere oppfyller opptakskravene prioriteres søkere i henhold til hvor lenge de har hatt permanent/ midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Opptakskvote - tilleggsutdannelse:

 • Maksimalt 2 studenter per studieår.
 • Ved særlige tilfeller (dvs. ved ledig kapasitet på gjeldende veterinærkull i 6. semester) kan Veterinærhøgskolen NMBU velge å tildele plass til flere enn 2 studenter. Dette avgjøres av SU-Vet høsten samme studieår. 

Søknadsskjema må fylles ut: Skjema

 • Søknad og vedlegg sendes scannet til mailadresse:                                                 studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no    
 • Merket: "Tilleggsutdannelse Veterinær". 

NMBU har tilpasset opplegget slik at det gis tilstrekkelig kompetanse for norske forhold. Tilleggsutdannelsen tar ca 2 år.

Published 15. April 2016 - 10:59 - Updated 27. juni 2017 - 10:26