Tilleggsutdannelse

NMBU har tilbud om tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer som ikke får autorisasjon i Norge, og har tilpasset opplegget slik at det gis tilstrekkelig kompetanse for norske forhold. Utdannelsen er normert til 2 år, og undervisningen foregår i 4 semestre, utgjørende 129 studiepoeng (ECTS). Studentene påbegynner sine studier i vårsemesteret og følger gjeldende kull i 6, 7, 8 og 9. semester av det ordinære veterinærstudiet.

Veterinærutdanning fra EØS-landene er dekket av forskrift 17.12.1993, og veterinærer fra disse landene får vanligvis autorisasjon i Norge uten tilleggsutdannelse fra NMBU. Det samme gjelder veterinærer utdannet fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Søknadsfrist til tilleggsutdannelsen er 1. november hvert år.
Studiestart er januar påfølgende år. Det foretas ikke opptak til tilleggsutdannelsen ellers i året.

For å bli tatt opp på tilleggsutdannelsen må søker oppfylle alle opptakskrav til utdannelsen samt ha sendt inn all dokumentasjon innen søknadsfristen, 1.november. Søkere som ikke oppfyller opptakskravene innen 1.november vil ikke bli vurdert.

Se "Retningslinjer for opptak til tilleggsutdannelse" til høyre på siden.

 

Opptakskrav: 

 • Dokumentasjon på høyere grads studium med antall studiepoeng foretatt av NOKUT. NB! Dette kan ta flere måneder. 
 • Bekreftede kopier av originalt vitnemål fra veterinærutdanning og i tillegg bekreftet kopi av norsk/engelsk oversettelse.
 • Dokumentasjon på permanent eller midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Studentvisum som bakgrunn for opptak godtas ikke.
 • Dokumentasjon på fødselsdato og person- eller FK-nummer, eventuell navneendring samt statsborgerskap.
 • Norskkrav for fremmedspråklige søkere til NMBU sin 2-årige tillegssutdannelse må dokumenteres ved:

 • - Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) fra norsk videregående skole med karakter 4 eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller 
 • - Test i norsk - høyere nivå (Bergenstest), skriftlig og muntlig med minimum karakteren "Bestått, 2 delprøver godt bestått", eller 500-600 poeng, eller 
 • - Trinn III/3 kurs i norsk for utenlandske studenter fra et norsk universitet med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller
 • - 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (60 studiepoeng) fra et norsk universitet eller høgskole med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig. 

 

NB! Samordna Opptak har annonsert at fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil både Norskprøven fra Kompetanse Norge/Vox med resultat B2 på alle delprøver, og Test i norsk - høyere nivå, skriftlig med bestått på alle delprøver regnes om til karakteren 4 for kvalifiserte søkere med utenlandsk utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opptak til tilleggsutdannelsen ved NMBU - Veterinærhøgskolen er et lokalt opptak, og ikke et opptak via Samordna Opptak. Vi kan derfor sette høyere krav til norsk ved tilleggsutdannelsen. NMBU - Veterinærhøgskolen opprettholder overnevnte norskkrav for tilleggsutdannelsen i studieåret 2019/2020. Dette medfører at Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver IKKE dekker norskkravet ved tilleggsutdannelsen, og søkere med Test i norsk - høyere nivå (Bergenstest) skiftlig og muntlig må dokumentere minimum karakteren "Bestått, 2 delprøver godt bestått", eller 500-600 poeng for å kvalifisere til tilleggsutdannelsen.

 

Rangeringskriterier for kvalifiserte søkere:

 • Søkere med permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge har fortrinn foran søkere med midlertidig opphold. 
 • Dersom flere søkere oppfyller opptakskravene prioriteres søkere i henhold til hvor lenge de har hatt permanent/midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

 

Opptakskvote - tilleggsutdannelse:

 • Maksimalt 2 studenter per studieår.
 • Ved særlige tilfeller (dvs. ved ledig kapasitet på gjeldende veterinærkull i 6. semester) kan NMBU - Veterinærhøgskolen velge å tildele plass til flere enn 2 studenter. Dette avgjøres av SU-Vet høsten samme studieår. 

 

Søknadsskjema må fylles ut: Skjema

 

Spørsmål vedr. tilleggsutdannelsen kan rettes til studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

 

 

Published 15. April 2016 - 10:59 - Updated 1. oktober 2019 - 11:09