Studier i utlandet


Les hvordan du går frem på ANSAs hjemmeside.

Kvaliteten på veterinære institusjoner i verden varierer
European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)  og Accreditation commitee for veterinary nurse education (ACOVENE) vurderer kvaliteten på institusjoner i Europa. Det er kvalitetsforskjeller på institusjonene i Europa. Noen institusjoner er også private og ikke del av landets offentlige utdanningssystem.

Norges veterinærhøgskole (NVH) har i henhold til EAEVEs og ACOVENEs kriterier god kvalitet.
NVH ble EAEVE-akkreditert i 2004 og fullt ACOVENE akkreditert i mai 2009.

Les mer om hvilken status og kvalitet de ulike institusjonene i Europa har ved å bruke linkene over.

NVH har inngått avtaler med utvalgte veterinærinstitusjoner som NVH ønsker å samarbeide med. Ved disse institusjonene er det mulig å dra på utvekslingsopphold dersom du studerer veterinærmedisin i Norge. For dyrepleierstudenter er dagens situasjon slik at de fleste reiser ut som free movers, uten avtale.

NVH er som alle andre institusjoner i Norge pålagt å ha systemer som sikrer god kvalitet. NVH fikk sitt system for kvalitetssikring godkjent av nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) i 2007.

USA har et tilsvarende system som EAEVE for akkreditering av veterinære institusjoner. Institusjoner som er godkjent av American Veterinary Mecical Association (AVMA) regnes også å ha god kvalitet. NVH planlegger å starte prosessen med å også la seg AMVA akkreditere.
Du må ha autorisasjon for å jobbe som veterinær og dyrepleier i Norge

Det er Mattilsynet som har autorisasjonsmyndighet i Norge.

    Veterinærer med utdanning fra EØS-landene og fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand får normalt autorisasjon som veterinær i Norge.
    Dyrepleiere utdannet i andre land må vurderes enkeltvis, gjennom søknad til Mattilsynet.

Gå inn under de forskjellige utdanningene for å lese mer om autorisasjon.

Published 17. november 2017 - 9:43 - Updated 22. januar 2018 - 14:04