Utveksling

Vi tilbyr utveksling i 8.semester av veterinærstudiet. Vi har avtaler med en rekke Universiteter verden over, se oversikten her. I tillegg jobber vi kontinuerlig med nye avtaler med gode universiteter verden over. 

Prosessen for å reise på utveksling starter i 5.semester. Da blir det avholdt informasjonsmøte med utvekslingsansvarlige på Veterinærstudiet. Deretter må man søke om utveksling, det skjer i 6.semester. Dersom man blir tilbudt muligheten til å få reise på utveksling vil man deretter får personlig oppfølgning med veien videre av utvekslingsansvarlige på Veterinærstudiet. Det er populært å reise på utveksling og søkerne blir derfor rangert utifra karaktersnitt på alle avlagte eksamener fram til søknadstidspunktet. 

Dersom du er nysgjerrig på å reise på utveksling kan du lese litt om noen erfaring som tidligere studenter har hatt ved å reise på utveksling:

 

Har du spørsmålet om utveksling på Veterinærstudiet? Da kan du kontakte studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

 

 

Published 17. november 2017 - 9:43 - Updated 7. august 2019 - 16:29