Oppbygging

De første tre årene - prekliniske fag

Den prekliniske del av studiet er organisert i blokker. Denne del av studiet pågår i seks semestre. Hver blokk avsluttes før neste blokk begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i blokken, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt.

Fagene bygger på hverandre. For å kunne fremstille seg til eksamen i et fag, må studenten ha bestått de eksamener som i følge studieplanen skal ha blitt avlagt tidligere i studiet. Dette regnes slik at studenten får tillatelse til å gjøre ferdig studieåret og kontinuere fagene i kontinuasjonsperioden i august/januar.

7. semester og kliniske fag

Syvende semester er en forberedelse til den mer kliniske anvendte del av studiet. I åttende og niende semester er det rotasjoner på de kliniske institutter og en blandingsrotasjon innen fagområdene mattrygghet, patologi, sykdomskontroll, offentlig veterinærmedisin og fiskehelse.

Differensiering

I tiende (ellevte) og ellevte (tolvte) semester blir studentene fordelt på fem differensieringsretninger etter visse kriterier. Opptaket skjer på slutten av åttende semester. Samtidig velges når de kliniske eksamener skal avlegges. I differensieringsåret vil studenten også arbeide med en fordypningsoppgave. 

 

Vite mer?
• Informasjon om opptak:
Studentenes informasjonstorg, tlf. : 64 96 61 00
e-post: opptak@nmbu.no
- http://www.nmbu.no/sit

•Faglige spørsmål  om studiene ved NMBU Veterinærhøgskolen, boliger med mer.:
Studieveileder: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 5. januar 2017 - 12:06 - Updated 8. november 2019 - 8:11