Veterinærmedisin - cand.med.vet.

Veterinærmedisin - cand.med.vet.

Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær.

Varighet: 5,5 eller 6 år
Start: Høst 2020
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Mulige arbeidsplasser er som ansatt/privatpraktiserende veterinær på dyreklinikker, privatpraktiserende veterinær på landsbygda, Mattilsynet, NMBU, departementer, Veterinærsinstituttet, legemiddel og fôrbransjen, forsikringsbransjen, akvanæringen, dyreorganisasjoner og interesseorganisasjoner for husdyrnæringene. Arbeidet kan bestå i forebygging, rådgivning og diagnostisering og behandling av enkelt dyr eller på besetningsnivå, forvaltning, undervisning, forskning og utvikling. 
Hva lærer jeg?

Veterinærstudiet er et praktisk og akademisk studium på samme tid. Utdannelsen er forsknings- og evidens basert. Du får en medisinsk utdannelse på dyr, fugl og fisk. Du lærer om oppbygging og funksjon til det friske dyret og hvordan dette endres hos det syke dyret, om sykdommer som smitter fra dyr til mennesker og sykdommer som overføres gjennom mat og vann til mennesker. Bekjempelse av infeksjoner hos dyr er et viktige fagområde. Veterinærene har et særlig ansvar for dyrevelferd og dyrehelse.

Kort om studiet

Du som starter høsten 2020 starter på en helt ny studieplan. Der progresjon gjennom studiet og emnene bygger på hverandre. Studieplanen er bygd opp av Virveldyret, Nivå1, paraklinisk blokk, Nivå 2 og Nivå 3 og trådene som løper gjennom hele studiet i dyrevelferd og profesjonslære. I første semester lærer du både om celler, vev og organsystemer og hvordan disse virker sammen og husdyras grunnleggende behov og miljø. Nivå 1 omhandler oppbygging og funksjon til organsystemer hos det friske dyret, mens nivå 2 er sykdommer i organsystemet hos det syke dyret. I paraklinisk blokk lærer du om hvordan sykdom utvikles og manifesterer seg, om mikroorganismer som gir sykdom og om legemidler og gifter. På Nivå 3 lærer du å diagnostisere og behandle dyr på klinikker og i besetninger. Det er mulighet for et utenlandsopphold i 10. semester og det er mulig å velge en forskerlinje i veterinærmedisin på 2 år i tillegg til veterinærstudiet.

 

Viktig info om studensampskipnaden - SiÅs

Veterinærhøgskolen flytter til Ås ved studiestart 2020. Studentene blir da medlemmer av studentsamskipnaden SiÅs. 

 

 

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner