EAEVE

EAEVE-sekretariatets akkreditering og godkjenninger. - Accreditation European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Including Appendix SER 1 and Appendix SER 2.

Akkreditering EAEVE