Veterinær

Veterinærmedisin - cand.med.vet.

Veterinær 5,5 eller 6 år

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

På veterinærstudiet lærer du om det friske dyret og hvordan du oppdager sykdom, om mikroorganismer som gir sykdom, om legemidler og giftstoffer, dyrevelferd, bærekraftig matproduksjon og trygg mat.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1/S1+S2 og kjemi 1+2

Søknadsfrist:

Antall studieplasser
90
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Spørsmål om opptak rettes til: 

opptak@nmbu.no

Den kunnskapen du får på Veterinærhøgskolen er noe hele Norge har bruk for. Ikke bare fordi mange har kjæledyr og trenger dyrleger, men fordi kunnskap om hvordan matproduksjon og dyrehelse påvirker mennesker,
er livsviktig kunnskap.

Veterinærhøgskolen er landets eneste sted der du kan utdanne deg til å bli veterinær. Veterinærstudiet er en profesjonsutdanning som fører til graden cand.med.vet og autorisasjon som veterinær.

Som ferdigutdannet veterinær har du store valgmuligheter i arbeidslivet. Du kan for eksempel jobbe både med behandling av dyr, med forskning og i forvaltning, for eksempel hos Mattilsynet.

Vil du ha et praktisk, spennende, utfordrende og meningsfylt yrke?
Bli veterinær!

Hva blir du?

 

Som veterinær kan du jobbe med

 • produksjonsdyr som ku, sau, geit og gris,
 • hest, enten ved et dyresykehus eller som omreisende veterinær
 • smådyr som hund og katt
 • fisk i oppdrettsnæringen
 • undervisning og forskning
 • dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet
 • å bedre vilkår for alle dyr, og snakke dyrenes sak i samfunnet

Mulige arbeidsplasser som veterinær er

 • dyreklinikker/dyresykehus,
 • privatpraktiserende veterinær på landsbygda
 • med fisk i oppdrettsnæringen
 • Mattilsynet, NMBU
 • departementer
 • Veterinærsinstituttet
 • legemiddel- og fôrbransjen
 • forsikringsbransjen
 • dyreorganisasjoner
 • interesseorganisasjoner for husdyrnæringene

Hva lærer du?

 Skal du studere veterinærmedisin må du like å fordype deg og finne ut av ting. Du lærer først om de friske dyrene før du lærer om sykdommene. En veterinær skal lære seg å forstå mange ulike pasienter som ikke kan snakke med ord, kjenne de ulike dyrenes ulike behov og kunne analysere og se smerter som dyrene skjuler.

Å studere veterinærmedisin er å lære om alt fra kjemi, anatomi, patologi, mikroorganismer, sykdomslære, hvilken betydning veterinærmedisinen har i samfunnet og mye, mye mer.

 • Du får en medisinsk utdannelse på dyr, fugl og fisk.
 • Du lærer om oppbygging og funksjon til det friske dyret og hvordan dette endres hos det syke dyret.
 • Du lærer også om sykdommer som smitter fra dyr til mennesker og sykdommer som overføres gjennom mat og vann til mennesker.

Infeksjoner hos dyr og bekjempelse av dette er viktige fagområder i veterinærmedisinen. Veterinærene har et særlig ansvar for dyrevelferd og dyrehelse.

Les mer i studieplanskisse og veiledende studieplan.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Livet som veterinærstudent er i hovedsak preget av to ting: Tradisjon og arbeid. En kan også si at Veterinærhøgskolen gir en god utdannelse i arbeidsmoral.

Hanne L. Moberg, Veterinær

Oppbygging

 • Den nye studieplanen er laget etter følgende prinsipper:
  Studieplanen er bygd opp av Virveldyret, Nivå1, paraklinisk blokk, Nivå 2 og Nivå 3 og trådene som løper gjennom hele studiet i dyrevelferd og profesjonslære. Det er progresjon gjennom studiet og emnene bygger på hverandre.

  Nivå 1 og 2 består av organblokker hvor Nivå 1 tar for seg organsystemene til det friske dyret og Nivå 2 det syke dyret. Paraklinisk blokk forbereder studentene til det syke dyret og ligger mellom Nivå 1 og 2. På nivå 3 undervises den kliniske delen av veterinærmedisin. Her roterer studentene i smågrupper på skolens klinikker og reiser også ut i besetninger og fiskeoppdrettsanlegg og undersøker og behandler syke dyr.

  Studentene skal møte det levende dyret fra dag en, og studiet er bygd opp med integrasjon mellom basalfag og klinikk med bruk av Case, diagnostiske verktøy og levende dyr som hjelpemidler fra starten av studiet. Det er fokus på å få til studentaktiviserende læringsformer, refleksjon og utnytting av moderne teknologi. Det legges opp til 10 uker valgfrihet i 10 semester. I dette semesteret er det også mulighet for utenlandsopphold. Eksamensperiodene er for det meste på slutten av hvert semester.

  I alle temaer der det ikke er spesifisert undervises det komparativt på pattedyr, fugl og fisk. Det er våre vanlige husdyr (Storfe, småfe, svin, hest, hund, katt, fjørfe), atlantisk laks, eksotiske dyr (reptiler, burfugl, gnagere) som er kjæledyr i Norge, laboratoriedyr (forsøksdyr) som inngår i studiet. Det er praksis på alle disse arter, men i varierende grad.
  Det er en rekke obligatoriske aktiviteter både innen normal studiearbeidstid (8.15-15.45) og på morgen, kveld, natt og helger. Enkelte dager kan bli lange. Du vil alt første høst og vår måtte delta på noen morgenstell i fjøset med oppstart klokken 6. Du må også ha praksis på melkeku, smågrisproduksjon eller akvakultur i 4 uker første sommerferie som du skaffer selv.

  I 7. og 8. semester er det også planlagt fødsels-vakter på kvelds og nattetid i fjøsene på Ås. Veterinærhøgskolen har egen smådyrklinikk, produksjonsdyrklinikk og hesteklinikk. I klinikken har du kvelds-, natt- og helgevakter etter oppsatt rullering. Det kan bli eksterne praksisperioder i tillegg til interne klinikker. I siste delen av studiet er det også utplasseringer til Sandnes og Frøya området i fagområdene produksjonsdyrmedisin, kjøttkontroll og akvamedisin (se studieplanskisse og studieplanoppbygging)