Veterinær

Veterinærmedisin

Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær.

Varighet: 5,5 eller 6 år
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Ca.50% arbeider med forvaltning, matkontroll og dyrehelse. Andre arbeider på dyreklinikk med behandling av syke dyr på gårder. Noen er på slakteri eller er rådgivere som forebygger sykdommer hos produksjonsdyr. Noen er ansatte i legemiddelfirmaer, jobber ved NMBU Veterinærhøgskolen eller relaterte forskningsinstitusjoner som forskere og undervisere. Mattilsynet er en viktig arbeidsplass.
Hva lærer du?

Du får ferdigheter innen veterinærmedisin og kan arbeide for en bedre dyrehelse og dyrevelferd, samt en tryggere folkehelse. Du kan identifisere, formulere og løse komplekse veterinærmedisinske problemstillinger og bidra i forskning. Du blir dreven i kommunikasjon på en forståelig, effektiv og respektfull måte med alle samarbeidspartnere. Veterinærer har en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig.

Kort om studiet

Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger: Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin, Akvamedisin, Hestemedisin, Smådyrmedisin og Prosjektrelatert retning.

Vi har gode samarbeidsavtaler med veterinærinstitutter i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Australia som gir studenten mulighet for å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studiet.NMBU Veterinærhøgskolen skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær-og biomedisin og dyrepleie.

 

Viktig info om studensampskipnaden (SiO/SiÅs)

Veterinærhøgskolen flytter til Ås ved studiestart 2020. Fra dette tidspunkt blir studentene medlemmer av studentsamskipnaden SiÅs. I 2019 kan studenter velge om de vil være medlem av SiO i Oslo eller SiÅs i Ås. Dette har betydning for bolig og andre tilbud gjennom samskipnadene. De som starter i 2019 får første året sitt i Oslo og resten av studietiden på Ås.

 

I 2020 innføres en ny studieplan på veterinærstudiet og oppbyggingen blir helt annerledes enn studieplanen i dag. Samtidig øker antall studieplasser fra 70 til 90 studenter.

 

Informasjon til nye veterinærstudenter

 

 

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon studieplan_vet_h19v20.pdf876.57 KB
PDF icon semesterplan_vet_h19v20.pdf1.09 MB