Tilsetting i stipendiatstilling ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Ved behov kan vi be deg om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no (samt alle nødvendige vedlegg). 

Det er fakultetet som oppnevner veiledere, se § 7-2 i ph.d.-forskriften. Når veilederteamet er på plass må du sende inn forslag til veiledere

Innen 4 måneder etter oppstartsdato

Opptaket skal formaliseres og du må sende inn NMBU 1.2. Ph.d.-avtaleNMBU 1.3 Utdanningsplan og datahånderingsplan til phd.radgiver.vet@nmbu.no.

Utdanningsplanen skal inneholde en prosjektbeskrivelse (3-5 sider) og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og en plan for opphold ved andre institusjoner.

Ph.d.-avtalen, utdanningsplanen og datahåndteringsplanen behandles og godkjennes av fakultetet.

 

Published 9. juli 2021 - 8:33 - Updated 11. oktober 2021 - 10:39