Tilsetting i stipendiatstilling ved NMBU

Selv om du er tilsatt som stipendiat ved universitetet, betyr det ikke at du automatisk har opptak på et ph.d.-program. Tilsetting og opptak er to parallelle prosesser som søkes separat, men de skal så langt som det er mulig samordnes ved instituttet det søkes opptak ved. Du må derfor være forberedt på å dokumentere at du fyller opptakskravene til ph.d.-studiet når du søker på en stipendiatstilling.

Published 19. desember 2016 - 15:22 - Updated 19. desember 2016 - 15:22